Åpent brev til Fellesnemdas leder

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk Nye Moss kommune avholder i disse dager en rekke folkemøter, for å informere om, og få innspill til, - arbeidet med kommuneplanen som kommunestyret skal vedta i 2020.

Initiativet er bra og dere fortjener honnør for det.

Åpenhet og mulighet for involvering er avgjørende for at vi skal kunne lage en plan som alle kan ha et forhold til, og å kjenne seg igjen i.

Ny Kurs var tirsdag 5. februar tilstede på folkemøtet som ble avholdt på Kambo.

Her kom det frem hvor viktig det er med åpenhet og involvering.

Det ble tydelig gitt uttrykk for frustrasjon og oppgitthet over behandlingen som Kambo har vært gjenstand for i tidligere kommunale prioriteringer. De har blitt gitt løfter som ikke har blitt overholdt.

Problemer med Osloveien, høyspentledning og mangel på gang- og sykkelstier, er ikke av ny dato. Folk på Kambo er lei av å gå i fakkeltog. De ønsker å bli hørt, og å bli tatt på alvor. De ønsker å ha tillit til at de innspill de kommer med, blir seriøst behandlet.

Når Fellesnemda nå tar initiativ til folkemøter, har de mulighet til å gi folk tro på muligheter for påvirkning, og tro på de politikere de har valgt.

Det betinger at det vises åpenhet og involvering i praksis.

Historisk sett blir planprosesser gjennomført, ved at kommunen innkaller til folkemøter, - i hovedsak for å fortelle om planene. Deretter fortsetter planarbeidet på saksbehandlernivå, frem til endelig forslag om plan. Når dette er gjort blir planen sendt ut på høring. Gjennomgående ser vi at høringsfristene blir veldig korte. En plan er et omfattende dokument ,og for vanlige folk blir det nærmest umulig å danne seg en god oversikt, og komme med vettuge høringssvar på den korte tiden de har til rådighet. Vi opplever også at svært få høringssvar medfører endringer i forslag til vedtak. Vi kan spekulere i årsaken.

Vi våger å hevde at politikerne ofte har tatt standpunkt før høringsfristen er utløpt.

Dersom fellesnemda ikke fatter nye vedtak om hvordan prosessen med kommuneplanen skal kjøres, vil folkemøtene som nå blir gjennomført, stå i fare for å bli et skalkeskjul for politikerne, slik at de i ettertid kan hevde å ha involvert folket

Involvering handler om å snakke med folk og ikke til folk. Og skal det ha noen verdi, må folk bli invitert til å delta i prosessen.

Folkemøtene som nå blir avholdt, er ikke tilstrekkelig for at prosessen vil dekke folks behov for åpenhet og involvering.

Vi tillater oss derfor å be om svar på følgende spørsmål:

1. Etter møtet på Kambo stilte vi spørsmål om innspillene fra møtet ville bli oppsummert og bekjentgjort. Vi fikk forståelsen at det ikke var planer om dette.

Er dere åpne for å revurdere dette standpunktet, og i så fall; hvordan vil dere sørge for bekjentgjøringen?

2. Hvordan vil dere sørge for kommunikasjon og informasjon underveis i planleggingsprosessen? Har dere planlagt tilbakemeldinger og invitasjoner til videre innspill i løpet av planleggingsprosessen?

3. På møtet i går, møtte, med få unntak, stort sett saksbehandlere.

Er dette et bevisst valg, eller vil våre folkevalgte prioritere deltakelse på møtene fremover?

4. I fremdriftsplanen for planprosessen er det satt av lite tid til høringer? Vil dere revurdere dette standpunktet, slik at folk kan få nok tid til å sette seg inn i høringsdokumentet, og få grunnlag til å komme med konstruktive høringssvar

Vi ønsker alle å bo i en god kommune med gode planer, som vi kan stå sammen om. En forutsetning for dette, er reell åpenhet og involvering.

Vi har tillit til at fellesnemda er seg bevisst dette, og ser frem til svar på våre spørsmål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken