– Endelig tok de til vettet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKDe etablerte politikerne i Moss har endelig bestemt seg. Det blir ingen midlertidig bru over kanalen.

Det er flott, vi hilser beslutningen velkommen.

Like flott er det ikke å se at de etablerte nå forsøker å innkassere heder og ære for sin beslutning.

Midlertidig bru over kanalen er en del av forslaget om avbøtende tiltak for å bedre trafikksituasjonen i Moss.

Dette forslaget var på full fart gjennom beslutningsmølla uten tanke på innbyggerinvolvering. Ny Kurs' ordførerkandidat Arild Svenson så dette og rettet spørsmålet om innbyggerinvolvering til ordfører Hanne Tollerud.

På grunn av dette ble saken utsatt i MiSA og man hasteinnkalte til innbyggermøte på Bylab. Møtet bar tydelig preg av hastverk og dårlig forberedelse.

Arild Svenssons initiativ førte til at innbyggerne fikk muligheter til å engasjere seg, hvilket også skjedde. Forslaget om midlertidig bru og andre tiltak i LAT planen møtte stor motstand i befolkningen.

Resultatet av innspillene fra innbyggerne led alle samme skjebne. De ble vedlagt saken til behandling i neste møte i MiSA. De ble alle tatt til orientering. I praksis betyr det at ingen av dem ble seriøst vurdert eller tatt til følge.

NY kurs' ordførerkandidat Arild Svenson fulgte så opp med en interpellasjon i siste bystyremøte der han fremmet forslag om at bystyret skulle si nei til midlertidig bru over kanalen, samt nei til at tunge kjøretøy skal få forkjørsrett opp rådhusbrua. I sitt svar poengterte Ordfører Hanne Tollerud viktigheten av at bystyret har ansvar for å fatte sine beslutninger basert på seriøse og grundige utredninger. Hun stilte også spørsmål om Ny Kurs ikke lenger er opptatt av dialog med innbyggerne, som grunnlag for beslutninger. Arild Svenssons forslag til vedtak fikk kun tilslutning fra ham selv.

Therese Bakkevig som er 2.-kandidat på Ny Kurs' valgliste, hadde en kronikk i MA for en uke siden. Hun setter i sin kronikk sakene i sammenheng og viser at en midlertidig bru vil være sløsing med offentlige midler fordi den ikke vil ha effekt.

En effekt som ingen, verken kommune, fylke eller Statens vegvesen har vært i stand til å beregne.

Ordfører Hanne Tollerud, begynte så å se virkeligheten (min tolkning) og at de etablerte partienes håndtering av saken innebar en stadig større risiko. Det er skummelt, spesielt i disse valgkamptider.

Nå var det ikke tid å vente på de seriøse utredninger. Nå måtte det handles. Hun innkalte derfor gruppelederne til et sonderingsmøte på sitt kontor for å lodde stemningen. For ordføreren ble det da klart at forslaget måtte forkastes.

Opphavet til beslutningen, som er den enste riktige, er Arild Svensons initiativ til å sikre innbyggerinvolvering.

En folkevalgt er en ombudsmann valgt av folket for å representere, ja nettopp, folket.

Som ombudsmenn skal vi sørge for å forvalte folkemeningen.

En forutsetning for å kunne forvalte dette ansvaret er at de folkevalgte er etterrettelige. I denne saken har de etablerte med ordføreren i spissen ikke vært det.

Ny Kurs er opptatt av sak og hilser alle fornuftige gode beslutninger velkommen. Dialog som ikke baseres på egen etterrettelighet innbyr ikke til god dialog. Dårlig dialog gir svekkede muligheter til å komme fram til gode løsninger.

Nå endte det godt til slutt i denne saken, noe vi i stor grad kan takke Arild Svensson for.

Nei til midlertidig bru over Kanalen 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags