Om å finne opp kruttet

Sliten: Kanalabroen utsettes for store belastninger og tåler ikke mye mer. foto: Espen Vinje

Sliten: Kanalabroen utsettes for store belastninger og tåler ikke mye mer. foto: Espen Vinje

Av
DEL

DebattJeg viser til oppslaget i Moss Avis 4. juli, hvor FrPs Michael Torp ”Ønsker gangveier utenpå risiko-bru.”

Heldigvis burde ikke Michael Torp ”grave” særlig mye slik han påstår, for å få tak i de opplysningene som det vises til i dette oppslaget om sykkelbru. 

Det foreligger to faktaark fra Statens vegvesen. Det første er datert 28. mai i år hvor det står om dagens bru: ”Tåler ikke økt vekt – dermed kan vi ikke henge en på en gang- og sykkelbru på eksisterende bru.” Denne rapporten ble presentert for alle de politiske partienes gruppeledere på et møte samme dag.

Siden en påbygging på Kanalbuas nordside var en prioritert løsning for alle de tilstedeværende partiene ble det på dette møtet, reist forslag  fra Rødt og Høyre om en mer grundig tilstandsrapport på Kanalbrua ,fra Statens Vegvesen. Dette ønsket videreformidlet ordføreren umiddelbart. Referatet og kopi av denne første rapporten ble sendt alle partiene i Moss dagen etter (inkludert FrPs gruppeleder i Moss).

Merk at tilbudet fra Statens Vegvesen om sykkelbru med trase gjennom kanalparken var knytta til at Statens Vegvesen hadde et bruelement liggende som de ønsket å bruke. Og at det var dette konkrete tilbudet et så godt som samlet bystyret avviste.

Moss kommune mottok deretter en ny og mer grundig  tilstandsrapport om Kanalbrua fra Statens Vegvesen ved Elisabeth Bechman den 26.06.19. Denne ble umiddelbart videresendt alle de partienes gruppeleder (inkludert FrPs Alexander Leirstein), samme dag. I denne rapporten er alle de motforestillingene fra Statens Vegvesen som gjengis i oppslaget i Moss Avis, gjengitt.  Alle de politiske partiene i Moss tok derfor disse opplysningene til foreløpig etterretning. 

(Disse rapportene kan de som ønsker hente ut fra Moss kommunes postjournal og krever ikke mye "gravearbeid")

Jeg ser fram til neste store oppslag i Moss Avis med FrPs Michael Torp, blir at han påstår at han har funnet opp noe som smeller veldig, og som han ønsker å kalle for ”kruttet.”

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags