Privatisering i Våler

Uenig: Tidligere mottaksleder reagerer på politisk utspill.

Uenig: Tidligere mottaksleder reagerer på politisk utspill.

Av
DEL

DEBATTRonja Johansen i Rødt Våler skriver 11. april et leserbrev i Moss Avis der hun kommenterer UDIs planer om å åpne transittmottak på Kasper igjen. Dessverre virker det om Rødt er så redde for at noen skal tjene penger at de glemmer alt annet.

Les også Rødts innlegg her:   - Vi bekymrer oss veldig for denne type privatisering i Ville Vakre Våler

Hero Norge var driftsoperatør forrige gang det var mottak på Kasper. Det vil si fra 2008 og fram til mottaket ble stengt 2018. I størstedelen av denne perioden var jeg leder ved mottaket. Hero er en privat bedrift som i mer enn 30 år har drevet tjenester rettet mot flyktninger og asylsøkere. Jeg har selv arbeidet på dette fagfeltet i 32 år. Vår motivasjon og vårt arbeid handler om å ta imot mennesker som kommer til Norge og søker beskyttelse på en best mulig måte for den enkelte og for det norske samfunn. Dette oppdraget er i stor detalj spesifisert av Utlendingsdirektoratet (UDI). Arbeidet ved et asylmottak reguleres videre av en lang rekke lover og forskrifter. Det er underlagt kontraktsoppfølging fra UDI og tilsyn fra flere andre offentlige myndigheter.

Da vi drev Kasper transittmottak hadde vi et veldig godt samarbeid med Våler kommune. Kommunen leverte blant annet helsetjenester til beboerne. Flyktninger fører ofte med seg en del annen helseproblematikk enn den som preger fastboende i Norge. Derfor var det viktig at kommunen hadde høye faglige ambisjoner og utviklet god spesialkompetanse på dette. Mottaksdrift handler mye om å etablere godt samarbeid med både frivillig sektor, private og offentlige tjenesteytere. Derfor er vi glade for den anerkjennelse ordfører Reidar Kaabbel gir av samarbeidet mellom Hero Norge og Våler kommune.

Det er viktig å være klar over at arbeidsplassene i mottak ikke er tryggere om en kommune driver enn om en privat driftsoperatør har oppdraget. UDI tar uansett når som helst beslutninger om nedleggelse av asylmottak og oppsigelsesfristen er så kort som tre måneder. Dette er et svært uforutsigbart fagfelt som stiller store krav til fleksibilitet. Denne fleksibiliteten er Hero Norge spesialist på. Det viktigste her må være at beboerne på mottaket får oppfylt sine rettigheter og mottar den omsorg, oppfølging og opplæring som de skal ha. Og at dette utføres i samsvar med det oppdrag myndighetene har spesifisert. Da kan man ikke styre etter ideologiske skylapper.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags