Kjære samferdselsminister Hareide

Moss havn: – At en dårlig løsning er vedtatt og så vidt påbegynt er ingen unnskyldning til ikke å endre dette, skriver artikkelforfatter.

Moss havn: – At en dårlig løsning er vedtatt og så vidt påbegynt er ingen unnskyldning til ikke å endre dette, skriver artikkelforfatter. Foto:

Av
DEL

Byutvikling Hvordan i all verden kan du, regjeringen og Stortinget godta at Bane NOR bygger norgeshistoriens dyreste og lite samfunnsnyttig jernbanetrasé til over 13 milliarder kroner for 10 km dobbeltspor gjennom Moss? Og som bidrar minimalt til hovedmålsettingen for Intercity om kortere reisetid og som scoret dårligst i utredningen?

Hvordan kan du og dere akseptere at Norges jernbanesatsing styres av Bane NORs eiendomsutvikling og som spiser av fellesskapets samferdselsmidler? Bane NOR lokker politikerne med fordeler til lokal byutvikling, mens lokaldemokratiet settes til side. Relevante alternativer vurderes ikke eller får innsigelse. Bane NOR jobber i strid med lovverkets ordlyd og intensjon om utredning av alternativer, om best mulig samfunnsøkonomi, og overkjører lokaldemokratiet og reell innbyggerinvolvering.

Visste du at Bane NOR førte Stortinget bak lyset med å hevde at traséen gjennom Moss er en vesentlig forutsetningen for å øke tilbudet på Østfoldbanen sør for Ski, den gangen Stortinget bevilget penger til tiltaket i desember 2017?

Vet du at traséen i Moss bygges med en 1 km helt unødvendig omvei nedenom byens verste kvikkleireområde og langs fjordbyens flotte sjøside? Og som derved beslaglegger byens mest attraktive arealer og sjøside med enormt potensiale til andre betydelig mer samfunnsnyttige formål. Kostnadene har løpt løpsk og foreløpig økt fra 5 til 13,3 milliarder kroner. Og mer er varslet.

Vet du at omveien gjennom kvikkleira også medfører krappe kurver for dobbeltsporet slik at dette ikke engang vil tilfredsstille dagens krav til hastighet og ikke blir særlig fremtidsrettet? Vet du at stasjonsplasseringen faktisk fører til at flere mossinger får enda lengre gang og sykkelavstand? Stikk i strid med formålet for et godt knutepunkt. Og at stasjonsplasseringen ikke anbefales av Trygg Trafikk pga trafikksikkerheten?

Østfoldbanen er porten til Sverige og resten av Europa og derved kanskje Norges viktigste jernbanestrekning. Skal tog være en konkurransedyktig transportør og bidra til det grønne skiftet og mer transport på bane, må Norge ha en mest mulig effektiv jernbane. Et dobbeltspor tilsvarer 15 filer veibane. Du vet at Regjeringens ekspertutvalg på transport anbefalte å stanse prosjekter, vurdere på nytt og kunne endre vedtatte planer som ikke dekker fremtidens behov?

Det er ingen skam å snu. Dere må stanse opp og vurdere på nytt nå både for Moss, som resten av Østfoldbanen og Intercity generelt. Selv om byggingen så vidt er i gang i Moss, er det fremdeles svært mye å spare og vinne på å vurdere andre traséalternativer og på å frigjøre havneområdet i Moss til andre samfunnsnyttige formål. I et 100 års perspektiv er det ingen tvil.

Norge får ikke en fremtidsrettet og best mulig jernbane til akseptable kostnadsrammer så lenge Bane Nor og eiendomsutvikling får styre jernbanesatsingen. Med enorme vedlikeholdsetterslep i samferdselssektoren og med manglende midler til akseptabel flom og rassikring, f.eks til sikrere vei mellom Bergen og Voss, blir det totalt meningsløst å bruke så ekstremt mange milliarder kroner på å bygge seg til en dårlig og usikker løsning i kvikkleira midt i Moss. At en dårlig løsning er vedtatt og så vidt påbegynt er ingen unnskyldning til ikke å endre dette. Det er tid nok til å finne andre, bedre og mer fremtidsrettede løsninger.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.