Hvorfor blir strømmen dyr?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTJanos Lübeck hevder i innlegg (datert 23. mai) at årsaken til ekstra høy strømpris sist vinter var dereguleringen av kraftmarkedet i 1991. Det er nok også andre årsaker til strømprisstigning. Det nasjonale kraftmarkedet – så vel som boligmarkedet i Oslo – er «sterkt preget» av rigide restriksjoner og omstendelig saksbehandling for nye prosjekter: I tidsrommet 1973-93 ble det vedtatt 4 ordinære verneplaner for vassdrag, som ble supplert med en ekstra slik plan i 2005. I den tiden kom også Samlet Plan for vassdrag, med minimering av natur-inngrep i vassdrag som ikke ble vernet.

LES OGSÅ: Klimapolitikken opp i røyk

For nesten 50 år siden ble det planlagt temmelig stor utbygging av Øvre Otta samt Bøvra i Oppland, som ville gitt temmelig mye vinterkraft. Dette prosjektet ble sterkt «amputert», da både Bøvra og flere sideelver i Skjåk ble vernet i 1993. I Samlet Plan ble dette prosjektet ytterligere sterkt redusert, med at digert planlagt magasin i Rauddalen i Skjåk ble sløyfet, så den utbyggingen som omsider kunne gjennomføres har liten andel vinterkraft. Med hard nedbremsing av vannkraftutbyggingen samtidig med dereguleringen av kraftmarkedet i 1991, ble det knapp kraftforsyning og behov for nettforbindelser til/fra Sverige og Danmark, og senere også Nederland. Det blir nok behov for nettforbindelser også til/fra Tyskland og England, hvis og når det etter tørr sommer kommer lang og kald vinter: Dagens norske samfunn er ekstremt avhengig av elektrisitet, og vil «bryte sammen» hvis kraftforsyningen svikter!

Riktig pris for strøm og andre varer er – i følge «klassisk» økonomisk teori – den prisen som «gir» en produksjon og et tilbud, som er like stort som etterspørselen og forbruket. Når boligbyggingen i Oslo og kraftutbyggingen i Norge holdes nede med rigide restriksjoner blir det mangelsituasjoner, som må takles med både høy pris og mye pendling når det gjelder boliger, og med høy pris og noen ganger import når det gjelder elektrisk kraft. Det har også vært en holdningsendring som har «løftet» strømprisene: Offentlig eide kraftselskaper skulle lenge skaffe kraft og strøm til industri og forbrukere, til en rimelig pris. Med «høyrebølgen» ble også disse selskapene kommersielle, så hensyn til eierne ble viktigere enn hensyn til strømforbrukerne: Særlig Oslo kommune har tatt ut mye utbytte fra sitt store kraftselskap, og fikk med det råd til bl. a. råflott og rådyr ny Holmenkollbakke!

Lübeck etterlyser «kreative» løsninger av problemet dyr strøm. Det finnes neppe andre løsninger enn å øke kraft-tilbudet med både vindkraft og mer vannkraft, og bremse strøm-etterspørselen med annen oppvarming, som ikke krever så mye elektrisitet som panelovner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags