I fjor regnet det hunder og katter. I år er det tørke. Årets sommer har vært uvanlig varm i store deler av Norge. For mange har varmen bidratt til mye sommerkos. Varmen har likevel også en bakside, som den ekstreme tørken er et bevis på.

Kornet vokser ikke, løkplantene knekker, dyrene mangler for. Det uvanlig fine været føyer seg inn i trenden vi har sett de siste årene med mer ekstremvær.

Været skifter og blir mer ekstremt i begge retninger. Vinteren var veldig kald, og nå er sommeren uvanlig varm. Det er slik klimaendringene fungerer. Temperaturutviklingen de siste 50 årene har vist økende temperaturer.

På 100 år har den globale temperaturen steget med én grad. Klimaforskere mener det er omtrent 100 % sannsynlig at dette skyldes menneskelig aktivitet.

Klimaendringene og global oppvarming er en av de aller største utfordringene vi står overfor.

Utslipp av klimagasser i atmosfæren som følge av menneskelig aktivitet gjør at temperaturen på jorda har økt svært mye de siste 200 årene, og dette fører til dramatiske konsekvenser for store deler av jordens befolkning. Derfor er vi nødt til å drastisk redusere utslippene av klimagasser i årene som kommer.

Det vil være svært mye billigere å sette inn støtet for å dempe klimautslippene nå enn å rydde opp etterpå. Det er også påtrengende viktig å bruke ressursene kosteffektivt.

Tiltakene må settes inn der vi får mest mulig utslippsreduksjon per krone- Det haster å få på plass et grønt skifte. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi. I dette arbeidet er forskning og utvikling avgjørende, og det er også viktig for å sikre norske arbeidsplasser i fremtiden.

Det må lønne seg å velge grønt. Derfor må vi sørge for at det koster mer å forurense, samtidig som det blir billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. En god del av klimautslippene i Norge kommer fra transportsektoren. Derfor mener KrF vi må satse mye mer på kollektivtransport i sentrumsnære områder slik at flere kan bruke buss, båt og bane til og fra jobb og andre aktiviteter. Det er bra både for klimaet og for den lokale luftkvaliteten.