Levende og attraktive byer

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kommentar om byutvikling skrevet av byplanlegger i Moss kommune, Terje Pettersen.

DEL

MeningerI byplanleggingen  ønsker vi å skape levende, attraktive og miljøvennlige byer og tettsteder. Det dreier seg om å sette mennesket i fokus og skape gode, inspirerende og godt tilrettelagte omgivelser i hverdagslivet. Det dreier seg om å utvikle energieffektive og kompakte byer med mindre transportbehov. Byer der det er lettere å bevege seg til fots, med sykkel eller reise kollektivt. Byer med en god blanding av funksjoner. Byer med gode møteplasser, parker og byrom.

Byer som lykkes i sin byutvikling arbeider strategisk på flere nivåer, fra det overordnede til detaljer i byutviklingen. De tar utgangspunkt i stedlige forutsetninger, muligheter og styrker og utvikler disse gjennom smarte løsninger. Det dreier seg kort og godt om å ha flere tanker i hodet på en gang.

Se til Drammen – nok en gang. Drammen renset elva, la gjennomfartstrafikken i tunneler i fjellet, utviklet elvebreddene, skapte sterke innovasjonsmiljøer på Papirbredden, gjenreiste Drammen teater og satset på kulturarrangementer og fellesopplevelser. Og selv om jernbanen og E18 fortsatt går i dagen gjennom og forbi byen og havna utvikles videre på Holmen, må det kunne sies at Drammen har lykkes med å ta viktig grep om egen utvikling og snu en negativ trend.

I Moss har vi de aller beste forutsetninger for å lykkes med vår byutvikling. Moss er allerede en kompakt by, og i kommuneplanen er det tatt grep for å styrke dette ytterligere. Vi har vedtatt planer for omlegging av infrastruktur for jernbane, havn og vei. Gjennom utvikling av sentrumskjernen, Verket og Sjøsiden legges det til rette for at langt flere kan bo og arbeide i sentrum i framtida. Og det viktigste av alt er at forutsetningene for å gjennomføre disse planene nå er til stede gjennom offentlig og private investeringer. Det hjelper ikke med gode planer hvis det ikke er vilje eller evne til å gjennomføre dem.

Levende byer vil alltid være i endring og utvikling. I Moss står vi nå foran noen krevende år med anleggsarbeider for omlegging av vei og jernbane. Da er det viktig å være klar over at det gjør at Moss kan videreutvikles som en attraktiv, miljøvennlig og levende by for framtida.

La oss framsnakke Moss. Vi har mye å være stolte av og glede oss over.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags