Kommunen forhindrer byliv og kulturminnevern i Møllebyen

Av
DEL

Byutvikling Henrich Gerners gate 10 A og C (Moss Bryggeri) i Møllebyen er viktige eiendommer for byen.

Vi tok over både den fredede Gernergården (10A) og de vernede fabrikkbygningene langs elva (10C) for ca to år siden, og har siden jobbet iherdig med prosjektering og planlegging for å skape nytt liv i denne delen av Møllebyen. Det meste av bygningsmassen står i dag tom, og roper på vedlikehold, investeringer og ny aktivitet.

Bygningsmassen utgjør et unikt miljø med viktige kulturhistoriske verdier.

Vi har en svært forsiktig tilnærming til bebyggelsen, og har utarbeidet planer som har fått full støtte fra både fylkeskonservatoren (Riksantikvarens myndighet i Viken) og byantikvaren. I tillegg til å ta vare på de kulturhistoriske verdiene, skal vi skape ny aktivitet i Moss sentrum med spennende innhold for allmenheten.

Vi skal ikke bygge noe nytt. Tiltaket består i at fasader skal rehabiliteres og tidligere historisk utførelse tilbakeføres. Det blir noen nye vinduer for å få nødvendig lys inn samt tilpassede balkonger i boligdelen.

Det blir næring og utadrettet aktivitet i det meste av førsteetasjene og store deler av annenetasjene. Gårdsom og alt areal langs elva blir åpnet for allmenheten. Vi skal reetablere den historiske brygga som har forfalt, og båter skal igjen kunne legge til langs fabrikken.

Våre rehabiliteringsplaner er skånsomme og nøye tilpasset bebyggelsens verneverdier og fremtidig bruk. Alle sentrumsplanens mål og hovedkrav blir fulgt. Vi var derfor stolte av arbeidet da vi i høst endelig var klare for å sende inn byggesøknad.

Kommunens svar var nedslående: Dere må lage en helt ny reguleringsplan for å få lov til å ta vare på kulturminnet og skape nytt liv i bygningsmassen.

Svaret var nedslående særlig fordi det var motsatt av prosessavklaringen vi fikk for to år siden. Det klare svaret da var at vårt tiltak ikke ville utløse noe plankrav.

Kommunens helomvending skal nå behandles av kommunens politikere.

Svaret fra det politiske utvalget blir viktig for kulturminnevernet og vitaliseringen av denne delen av Moss sentrum. Politikerne kan velge å utsette ivaretakelse og vitalisering av dette byområdet på ubestemt tid. Alternativt kan de grønt lys for at vi kan sende inn byggesøknad for vårt ønske om å ta vare på og vitalisere denne historiske bebyggelsen.

Som selskap overlever vi fint et negativt vedtak. Sannsynligvis tjener vi mer penger på at dette restaurerings- og bylivsprosjektet legges i skuffen noen år. Men vi synes det er et trist og svært uheldig utfall for byen og alle som vil oppleve mer spennende tilbud og kulturhistorie i sentrum.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken