Gå til sidens hovedinnhold

Skal et mindretall av innbyggerne kunne avgjøre om en kommune skal fusjonere ?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet sin kommunalpolitiske talsperson, sitt leserinnlegg om kommunereformen 6. april. Hun hevder at regjeringen ikke tar hensyn til lokalt folkestyre.

Innbyggerene i Lindesnes kommune kunne stemme på om kommunene skal fusjonere med nabokommunene eller om kommunen skal fortsette uten å fusjonere. Det er korrekt, som Greni, skriver at 57 prosent av de som stemte ville at kommunen skulle fortsette som egen kommune.

Hun kritiserer at fylkesmannen i Vest-Agder har grepet inn. Fylkesmannen påpeker at lokalpolitikerene ikke kan ikke fraskrive seg ansvaret fordi folkeavstemningen var veiledende. Greni unnlater å fortelle at kun 41 prosent av de stemmeberettigede stemte. Dersom denne folkeavstemningen skal avgjøre spørsmålet betyr det at et mindretall får bestemme. Er det godt lokalt folkestyre. ?.

Fylkesmennene er prosessveiledere for kommunereformen. Hun kritiserer utsagnet og hevder at fylkesmannen i Vest-Agder skifter til en pådriverrolle. I Norsk riksmålsordbok er veileder beskrevet som en som skal, bla., hjelpe med råd. Er det galt at fylkesmannen påpeker at et mindretall av de stemmeberettigede innbyggerene ikke kan avgjøre en kommunefusjon?.

For lokalpoltikere kan det selvsagt være enkelt å overlate avgjørelsen til innbyggerne slik at de selv slipper å ta standpunkt. Kommuneloven av 25. september 1992 regulerer i kapittel syv de folkevalgtes rettigheter og plikter. Paragraf 40 bestemmer at kommunestyremedlemmer som er tilstede på møtet har plikt til å stemme. Det er kun ved valg og i ansettelessaker at kommunestyremedlemmene kan stemme blankt. Dette betyr at dersom et kommunestyre behandler en sak om kommunefusjon må alle representantene stemme.

Flertallet av politikerene har også lest sakspapirene. Innbyggerene trenger ikke orientere seg om en fusjon gir flest fordeler eller ulemper. De kan stemme ut fra følelser. I et leserinnlegg brukte forfatteren det at en kommune i Østfold har egen sang og eget pol som argumenter for at den ikke skal fusjonere med andre kommuner.

Deltakerene i folkeavstemningen trenger heller ikke tenke på de økonomiske konsekvensene av at kommune velger å fortsette alene. Den regningen kan de sende til kommunestyre-medlemmene som må prioritere midlene og til staten som overfører 230 mrd. per år til kommunene.

Kommentarer til denne saken