Vil ikke felle regjeringen Solberg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk KrF har samarbeidet med Solberg-regjeringen i fem år og fått mange og store gjennomslag. Da vil det være rart å felle denne før vi har sjekket ut hva vi kan få gjennomslag for i regjering.

KrFs politikk bidrar til et varmere samfunn. Jeg mener det er en illusjon at vi får mer gjennomslag for denne politikken på venstresiden enn på høyresiden. Det har også gjennomslagene med dagens regjering vist.

Gjennom å løfte fattigdomsbekjempelse høyt på agendaen i enhver budsjettforhandling bidrar vi til å dele våre ressurser med andre som trenger det mer. Uansett hvilken regjering KrF ville vært en del av, ville KrF vært den største forkjemperen for økte bistandsbudsjetter og mer radikal nestekjærlighet utover våre grenser. Med dagens regjering har vi ikke bare fått til et rekordhøyt bistandsbudsjett.

Vi har også fått til en bedre innretning på det, slik at dem som trenger det mest blir prioritert.

Hareide brukte i sin tale til landsstyret mye tid til å snakke om den store avstanden til fløypartiet på høyresiden, uten å nevne at det også finnes et på venstresiden.

Et parti som går til valg på en livssynsnøytral stat, færre kristne friskoler og som eneste parti vil utvide dagens grense for fri abort. Dette partiet er SV. Faktum er at en sentrum-venstre-regjering vil styre på dette partiets nåde.

Det trekker ikke politikken inn mot sentrum, men ut på venstresiden. Det vil være et historisk og uklokt linjeskifte for KrF.

KrF er et sentrumsparti og kan samarbeide fra sak til sak med partier på begge sider. Men det er forskjell på hva slags verdifellessakap man har med de ulike sider.

For et kristendemokratisk parti er subsidiaritetsprinsippet førende. Makten skal ligge på lavest mulig nivå. Sammen med ideen om at mennesket først og staten sist - forenes KrF med partiene på høyresiden. Dette er kommet til uttrykk gjennom KrFs kamp for ideelle aktører i rusomsorgen, offentlig støtte til trossamfunn, støtte til samlivskurs og bevilgninger til barnefamilier.

Det handler om å styrke de nære fellesskapene og gjøre dem i stand til å ta vare på hverandre.

Et varmt samfunn kjennetegnes nemlig av mennesker som tar initiativ og stiller opp for hverandre.

For KrF har det alltid vært viktig å styrke det sivile samfunn. Enten det er menigheter, foreninger eller idretten vil KrF sørge for gode vilkår for de frivillige som bygger samfunnet vårt.

Av lang erfaring vet vi at denne tanken om de nære fellesskap deler vi i større grad med høyresiden enn venstresiden. Det er bare å se til de mange gjennomslag vi har fått for gaveforsterkning, sikre skolelag rett til å ha samlinger på skolene og gjennom tilskudd til trossamfunn.

Jeg mener at disse grunnleggende verdiforskjellene mellom KrF og partiene på venstresiden er så stor at et regjeringssamarbeid ikke er hensiktsmessig.

Derfor bør vi bruke vår politiske kapital på å gå inn i dagens regjering, istedenfor å felle en regjering vi har støttet formelt og på sak til sak i Stortinget. Da kan vi få gjennomslag for god KrF-politikk i en flertallsregjering med tyngdepunkt i sentrum.

KrFs lokallag var verken for eller mot Hareide 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags