- Nye Moss er ikke lenger på planleggingsstadiet - nå er det alvor

Av
DEL

KRONIKK«Ja vi elsker Moss» het det en gang på 1990-tallet. Den emosjonelle indikasjonen ble fulgt opp av den utvilsomt erotiske Mossedongen, kontraseptivet som den svette industribyen der voksende bilkøer vokste og forsvinnende hjørnesteinsbedrifter flagget ut, skulle assosieres med. Moss var tidlig ute med slagordet. Nå er det visjonen for nye Moss. For nyttårsaften 2019/2020 inngår Rygge og Moss et forpliktende ekteskap.

Nye Moss er ikke lenger på planleggings- eller prosjektplansnivå. Nå er det alvor. En visjon i et langt tidsperspektiv hører med.

Absolutt overalt støter vi i disse dager på samfunnsaktørers visjoner, og elendigheten har nådd et stadig voksende antall norske byer og tettsteder.

Det er et lett gjenkjennelig misbruk av superlativer som skal fortelle forbipasserende utebysinger om all fortreffelighet og samtidig minne innbyggerne om at virkeligheten som regel befinner seg langt unna det pretensiøse. Eller; ikke alle norske byer har det som skal til for at Forbrukerrådet skulle kunne godta visjonen man har meislet for et ikke definerbart fremtidsperspektiv.

Mange norske kommuners arbeid med å finne en passende, eller i det minste tilpasset visjon for eget nærmiljø, bærer preg av fantasiløshet. Eller kanskje det stikk motsatte. Gæernt blir det samme hva.

I vår region har et utvalg jobbet med et prosjekt der identitet og samskaping (?) har fått prosjektleder til å levere følgende visjon for Moss inkludert Rygge: MangfoldigeMoss-skapende, varmere, grønnere. Hvorvidt forslaget applauderes vites ikke, men Eirik Tveiten (Rødt) har i sakens anledning stilt spørsmålet om hvorfor det ikke finnes alternativer. Han mener forslaget er jålete, intetsigende og sier ingen ting om Moss og hva byen står for.

Det er blitt mange år siden den velkjente reklamemannen Hang Geelmuyden med patos og indignasjon hevdet at visjoner var innholdsløse slagord som passet litt over alt.

Ser man på hva kommuner land og strand rundt har prestert for å skape et inntrykk, skal det ikke utelukkes at han har helt eller delvis rett:

 • Arendal – Varm, stolt og utadvendt
 • Bergen – Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.
 • Eide – Med innbyggerne i fokus!
 • Fauske – Folkehelsekommunen der alle trives
 • Tolga – kommune med tæl
 • Ski – Tre hestehoder foran
 • Rømskog – Østfolds perle
 • Oppegård–Oppegård – et sted å elske
 • Modum–Vi strekker oss lenger
 • Lyngdal–Vi vil–vi våger
 • Sunndal–Vill og vakker

Listen over norske kommuner som har tøyd strikken med uvesentligheter, er dessverre lang. Svulstighetene er ukritiske. Hvem er det kommunen henvender seg til?

Meningen er nok god og edel, men når visjonsarbeidet pådrar seg noe som kanskje kan beskrives som sakral eufori ser det ut som noen rasjonelle filtreringsprosesser settes ut av spill. For det man åpenbart glemmer på veien til paradis, er virkeligheten.

Hvis man virkelig må utstyre vårt nye utmerkede byvåpen, gullsporen, med en visjonær tekst så bør den ha gehalt. Det må være snev av regionalitet og troverdighet. Ingen norske kommuner har løst dette bedre enn Fredrikstad. Det årnær sæ er et dialektalt genitrekk og en treffende selvbeskrivelse av et folkeferd litt utenfor allfarvei.

En visjon er en vy, en fremtidig ønsket tilstand. Problemet kan være at mange assosierer dét med behovet for endringer eller forbedringer innen et bestemt tidsrom. I Moss er det en del mennesker som daglig preges av moderne problemer, å foreslå «Svevestøv for alle» er neppe fordøyelig. Ei heller «En kø for deg er en kø for meg» ...

Småbyen tar for tiden steget fra Moss som den var til en by på solsiden. Prosessen dit er lang og kanskje også tornefull. For selv om fremtiden vil gi oss frilufts- og rekreasjonsområder der cellulosefabrikk og jernbanespor hersket grunnen, vil kulvert og en fortsatt uviss riksvei 19 prege, og kanskje også, utfordre byens befolkning. Og det over lang tid. La oss håpe visjonen for nye Moss oppfattes som genuin, troverdig og meget levedyktig.

Moss Avis hadde tidligere en visjon som aksentuerte regionale behov. «Du klarer deg ikke uten» het det, dessverre var det en del lesere som mente det var fullt mulig. I Nye Moss-visjonens saksvurdering påpekes det at premisset for arbeidet har vært å skape et fremtidsbilde, felles mening, energi og retning, tilhørighet og stolthet for innbyggere og aktører i den nye kommunen. Visjonen skal engasjere og inspirere til innsats og vise vei for kommunens innbyggere, aktører, folkevalgte og medarbeidere. Den skal være retningsgivende for alt kommunalt og den skal være oppnåelig.

Det er en ambisiøs strategi.

Kanskje bra at det internasjonalt renommerte arkitektbyrået Snøhetta er satt til oppgaven å definere den grafiske profilen. Pris: minst 350 000 kroner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags