Det er makt i de rynkede hender

Mot valg: – Vi vil utfordre partiene til å være konkrete på hvordan de vil få ned de ulike ventelistene for de eldres tilbud når de skal sette opp sine valgløfter i programmene sine, skriver kronikkforfatterene.

Mot valg: – Vi vil utfordre partiene til å være konkrete på hvordan de vil få ned de ulike ventelistene for de eldres tilbud når de skal sette opp sine valgløfter i programmene sine, skriver kronikkforfatterene.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKDet var med vantro at vi den 28. mai 2018 kunne lese i Moss Avis ordfører-duoens Skartlien og Blakstads oppsiktsvekkende innlegg om eldre og fremtidens sykehjemsplasser i Nye Moss. Å tro at alle eldre kan og vil bo hjemme for bestandig er helt utopisk. Det er riktig at stadig flere eldre holder seg friskere stadig lengre, og at en rask utvikling av velferdsteknologi vil hjelpe til med at flere kan bo hjemme lengre. Men at satsing på utbygging av sykehjem ikke er viktig i fremtiden, er jo rene strutsepolitikken! Dagens ventelister på både dagtilbud, trygdeboliger og sykehjemsplasser bør være talende nok. Og mange år før vi står midt i eldrebølgen. At man må vente på at noen skal dø før den eldre kan rykke en plass nærmere i køen til plass og tilbud er uverdig. At sterkt pleietrengende ektemenn ikke får akuttplass på sykehjemmet straks etter at deres koner dør, sier vel litt om hvem som betaler prisen.

Aftenposten viste den 9.september 2018 til en undersøkelse gjort av KS, som hevder at kommuner som skal slå seg sammen, sliter med å planlegge fremtidige tilbud i eldreomsorgen. En sammenligning av tall fra 2017 og 2013 viser at det er blitt færre sykehjemsplasser og færre plasser alt i alt på syke-og aldershjem. Er det slik i Nye Moss også?

Nedslående på et vis. I alle fall når Aftenposter hevder at bortimot halvparten av alle boligene til pleie- og omsorgsformål fylles opp av beboere under 67 år. Er dette sammenlignbart med fremtidens Nye Moss?

Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen hevdet til saken i Aftenposten at det er bra at eldre som ønsker det, kan bo lengre hjemme. Men vi må ruste opp tjenesten slik at eldre kan få støtten og hjelpen de trenger for å kunne bo i eget hjem. Samtidig er det viktig at kommunene ikke glemmer at eldre også i årene fremover vil ha behov for sykehjemsplass. Altså et både og, ikke et enten eller som ordførerduoen i Rygge vil.

Eldreministeren fra FrP ønsker seg høyere aktivitet innen eldreomsorgen og oppfordrer landets kommuner til å satse på å bygge flere sykehjemsplasser, samt få en fortgang i byggingen for å møte behovene fremover. Men det vil altså ikke ordførerduoen i Rygge kommune?

I våre to kommuner synes det som om at det kun er Fremskrittspartiet som for alvor har tatt de eldres parti. Nylig mistet vi den fremste av forkjemperne, Anne Bramo, da hun ble statssekretær i Eldredepartementet. Det må være et helt tydelig tegn på at Frp i Nye Moss har gjort noe viktig og riktig innen byens eldresatsing.

Moss Avis presenterte 28.juni 2018 bilde av en stolt Ryggeordfører som forteller at 600 personer har diskutert Nye Moss over middagen. Hun forteller at nå starter arbeidet med å samle inn og se på fremtidsvisjonene, og understreker spesielt: at det er ekstra viktig å høre fra de unge, de som skal bo her i fremtiden. Tall vi har funnet frem til, viser at Nye Moss vil ha et innbyggertall i 2020 på 49.500 (48.838 pr 1.januar 2018 iht Kommunefakta /SSB). I år 2020 vil over 26.200 (tall iht SSB) av innbyggerne i Nye Moss være over 40 år. Slik vi leser dette forsøkes det fra en politisk fløy å overse den aller største fremtids- og velgergruppen i Nye Moss, nemlig de eldre! Pensjonistene. Seniorene! Det er i tilfelle trist!

Dekningsgraden av institusjon og heldøgnsomsorgsplasser for innbyggere over 80 år er i Rygge kommune på 22 prosent, mens gjennomsnittet for resten av landet er på 29 prosent (jamfør Telemarksforskning, statusrapport høsten-17). I henhold til Kommunedata/SSB har Moss i dag 176 disponible sykehjemsplasser og Rygge 89,2 sykehjemsplasser i 2017. Totalt 265,2 plasser utgjør 0,53 prosent av det totale innbyggertall. Nedslående tall? Vår påstand er at vi må prioritere en fremtidig eldresatsing. Vi vet at det kommer en eldrebølge også i Nye Moss. Vi antar at i 2030 (altså om bare 12 år dvs. like lang tid det tar å beslutte, planlegge og bygge nye sykehjem) vil omlag halve Nye Moss være over 50 år. Derfor bør innstillingen til våre folkevalgte være fremover lent, ikke avventende eller unnvikende. Og de bør spille på lag med alle gode krefter som kan og vil bidra. Det er flere spennende prosjekter på gang med seriøse aktører som er villige til å gå i gang. Vi kan nevne bl.a. mulig utbygging av demensboliger i Lilleng-parken.

Vi går mot et nytt kommunevalg. Vi våger å påstå at det ligger et stort potensiale for økt oppslutning for de partiene som kommer med konkrete valgløfter for en mer aktiv eldresatsing. Vi vil utfordre partiene til å være konkrete på hvordan de vil få ned de ulike ventelistene for de eldres tilbud når de skal sette opp sine valgløfter i programmene sine. La oss få se at våre folkevalgte tar en verdig eldreomsorg på alvor. Vi tror det vil betale seg når stemmesedlene blir talt opp. Alle kjenner vel en gammel krok de bryr seg om her i Rygge og Moss, eller skal bli det selv en dag?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags