«Mennesker som har levd et langt liv, skal selvsagt også i livets siste fase ha et liv med verdighet og mening.»

HARALD FLØGSTAD,
Høyres ordførerkandidat i Moss

HARALD FLØGSTAD, Høyres ordførerkandidat i Moss

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKÅ få god og riktig hjelp når du trenger det, er viktig for oss alle. Det gir trygghet, forutsigbarhet og øker livskvaliteten. Pasienten, eller brukeren, må være den aller viktigste i helsetjenesten. Dette handler om at vi er enkeltmennesker, som er forskjellige og har ulike behov. Vi blir ikke likere selv om vi blir eldre, tvert imot. Det må vi ha respekt for! Derfor setter vi i Høyre brukeren i sentrum, ikke systemet. Systemet skal være til for å hjelpe det enkelte menneske.

Når vi nå skal etablere nye Moss kommune, er trygge og gode helsetjenester viktig for innbyggerne våre. Den kommunale helsetjenesten må ha god kvalitet og ha en pris vi, som fellesskap, kan klare å betale.

I Høyre mener vi at der det er aktuelt, skal flere aktører inviteres til å konkurrere om å levere de beste helsetjenestene. Grunnen er at konkurranse ofte fører til at alle strekker seg litt ekstra for å gi et tilbud av bedre kvalitet. La meg trekke en parallell til barnehagene og utbyggingen av dem over hele landet. Vi har et mangfold av barnehager; private og offentlige. Vi har gårdsbarnehager, friluftsbarnehager og kunstbarnehager. Vi har barnehager som drives av private, av stiftelser, og vi har barnehager som eies av kommuner. Mangfold i eierskap og fokusområder gjør at vi foreldre kan velge hvilken barnehage som passer for vårt barn. Det er ingen grunn til å tro at vi hadde hatt full barnehagedekning i Norge i dag, dersom barnehageforliket mellom partiene på Stortinget i 2003 ikke hadde funnet sted. Poenget mitt er at det mangfoldet vi har av barnehager i dag, det mangfoldet må det være et mål også å få i eldreomsorgen!

Vår ambisjon for omsorgstjenesten er at flere skal få mulighet til å bo hjemme lenger, leve aktive og selvstendige liv med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet. Derfor skal vi igjen innføre fritt brukervalg i de hjemmebaserte tjenestene. For oss er det en selvfølge at den det angår skal få bestemme hvem som skal bistå seg med sine behov. Det er kun du som vet hvordan du vil ha det og hvem du ønsker skal utføre tjenestene for deg!

Mennesker som har levd et langt liv, skal selvsagt også i livets siste fase ha et liv med verdighet og mening. Underernæring er et kjent problem. Dersom du bor på institusjon skal måltidene serveres ved «normal» middagstid. Vi i Moss Høyre vil at den enkelte beboer daglig skal kunne velge mellom to ulike middagsretter, og maten skal lages på stedet. Det skal igjen «lukte mat i gangene». Riktig mat og ernæring kan redusere medisinbruk og gir eldre bedre livskvalitet. Rett og slett en bedre og hyggeligere hverdag.

Moss Høyre ønsker at alle skal ha rett til en verdig avslutning på livet. Derfor skal den enkelte selv få velge om man vil ha lindrende behandling hjemme eller på institusjon (hospice). Vi vil etablere et palliativt team (lindrende behandling) med sykepleiere i døgnvakt i samarbeid med lindrende enhet ved Peer Gynt Helsehus. Teamet skal gi støtte og hjelp til familier, og teamet skal være en ressurs i Moss kommune.

Som ordfører skal jeg hver eneste dag jobbe hardt for at nye Moss får tilstrekkelig antall plasser i sykehjem, bo- og servicesentre og bofellesskap. Mitt fokus vil alltid være livskvalitet og individuelt tilpasset omsorg. Høyre vil fortsette arbeidet med å styrke Moss som en «demensvennlig kommune». Videre ønsker vi å sikre kvalitet i alle tjenester ved å prioritere kompetanseutvikling for ansatte. Dette gjør vi for å møte behovene hos pasienter og brukere med et sammensatt sykdomsbilde.

La meg nevne at vi i Moss Høyre også vil:

  • Styrke lege-, fysio- og ergoterapitjenesten for sykehjemsbeboere.
  • Videreføre og forsterke samarbeidet mellom barnehager/skoler og sykehjem om ulike «livsgledetiltak», styrke musikkterapitilbudet og samarbeide med frivillige organisasjoner om tilbud som for eksempel besøkshund.
  • Etablere dialog med private i byggingen av bofellesskap.
  • Øke kompetansen hos kommunens helsepersonell om demens f.eks. ved kursing i ”Demensomsorgens ABC”.
  • Tilby avlastningsopphold og utvikle gode dagtilbud til personer med demens.
  • Fortsette satsingen med «Pårørendeskolen» og støtte etableringen av et pårørendesenter.
  • Styrke tilbudet om oppfølging av etterlatte i alle aldersgrupper inkludert sorggrupper for barn og ungdom.
  • Tilby nødvendig avlastning for pårørende ved samarbeid med frivillige organisasjoner om f.eks. våketjeneste.
  • Jobbe aktivt for å tilrettelegge aktiviteter for ensomme; ikke bare ensomme eldre, men arenaer hvor ulike typer mennesker har et ønske om å delta.

Høyre mener at alle innbyggere i nye Moss fortjener en verdig alderdom som bygger på grunnleggende respekt og høy etisk standard overfor hvert enkelt menneske! Alle gamle og syke fortjener omsorg av beste kvalitet! Alle skal ha valgfrihet til selv å bestemme hvem som skal hjelpe dem i hverdagen for å sikre et verdig og respektfullt liv!

LES OGSÅ:

Sjekket smaken på sykehjemsmaten i Moss og Rygge: – Jeg ble overrasket 

Willy og Trygve til Jonas: – Vi har det bra her

Frp vil ha omsorgsboliger på Varden

Bramo får Sylvi Listhaug som ny sjef

Moss Ap seniortester byen og vil ha innspill

Skal pepre politikerne med spørsmål 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags