– Flytt ferjeleiet ut av sentrum, til Feste

Flytt ferjekøene og ferjetrafikken ut av sentrum og til Feste, skriver Carl Schiøtz Wibye.

Flytt ferjekøene og ferjetrafikken ut av sentrum og til Feste, skriver Carl Schiøtz Wibye. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKAllerede på 1990-tallet ble det hevdet at kapasiteten på kanalbrua var nær ved å bli sprengt. Men utbyggingen på Jeløya har fortsatt, med kommunens velsignelse: Flere boliger betyr flere skattebetalere. I dag kan det ta opptil en time å komme seg fra Tronvik til E6. Samtidig gir hyppigere ferjeanløp akutt trafikkinfarkt med jevne mellomrom, når tungtrafikken skal sluses gjennom den allerede tungt belastede RV19.

De siste førti årene er svært lite gjort for å løse disse problemene. Nå tvinger løsningene seg fram, men hvilke? Det alternativet som synes mest aktuelt er å la traseen for RV19 gå der den går i dag, men med betydelige utvidelser - det har vært snakk om 40 meters bredde.

Prisen mossingene må betale for den nye togstasjonen vil bli svært høy, med rasering av bykvartaler og fire-fem år med trafikk-kaos. Samtidig ligger det i sakens natur at også fagfolkene i Statens vegvesen vil fokusere på å få fram veitrafikken til en lavest mulig økonomisk kostnad. I denne ligningen vil mossingenes ve og vel trolig bare være en parentes.

En utvidelse av RV19 langs dagens trasé må bety at vi enda en gang vil få gleden av å se et utall nyere og eldre bygninger revet, noen av dem verneverdige. Bymiljøet i Moss er allerede under press med et astmatisk sentrum som motsatsen til en dynamisk utvikling i Varna-området. En RV19 som brøyter seg gjennom sentrum vil komme på toppen av det forutsigbare BaneNor-kaoset. I denne permanente trafikk-korken vil bare de mest tålmodige våge seg ned i sentrum, som ganske raskt vil bli redusert til en bo- og pendlerghetto.

Da er kanskje tiden kommet til å tenke utenfor boksen. Ta en titt på kartet: I stedet for at ferjen fra Horten svinger inn til Moss, kan den kjøre rett fram til en ny ferjehavn på Feste, rett nord for Revlingen.

Fordelene med å flytte fergeleiet ut av sentrum er mange. Langt færre eiendommer vil være berørt, og bare et fåtall boliger og næringsbygg må rives. Noen bro eller tunnel for RV19 er ikke nødvendig, særlig siden jernbanen allerede vil være lagt i tunnel. Adkomst til og fra E6 kan skje via eksisterende av- og påkjørsel Moss Sør. Trafikken gjennom byen vil bli vesentlig redusert, og trafikk-kaoset begrenset til de årene det tar å bygge den nye jernbanestasjonen.

Den gjenværende bygningsmassen i det sentrale Moss vil bli bevart. Kommuneadministrasjonen kan prioritere en forskjønnelse av byen og en gjenoppliving av sentrum i stedet for stadig å måtte ta stilling til hva som må rives. Vi kan også ta med at forurensningen fra tungtrafikken ikke lenger vil ligge som et lokk over byen.

Det høres kanskje drastisk ut med et nytt ferjeleie, men på Vestlandet er det så vidt jeg har kunnet se ren rutine å flytte ferjeleier. Da bør det også være mulig å gjennomføre et lignende prosjekt på denne kanten av landet innenfor en tidsfrist på f.eks. et par år.

Noen vil også innvende at det kan være værhardt på Feste-kysten. Til det er å svare at det er like værhardt inne i Værlebukten. Og i motsetning til det nåværende fergeleiet kan en molo ta av for de høyeste bølgene.

Denne løsningen har vært framme tidligere, men den ble da etter alt å dømme lagt i en skuff. Nå kan det være på tide å ta den fram igjen.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags