Ferjeleiet i Moss vurderes flyttet. Greit nok for Moss og Omegn Tenkepark, under forutsetning av at så skjer innenfor Moss kommunes nåværende grenser! Å trekke Festelandet og eventuelt Revlingen inn i disse planene er, for å uttrykke oss svært diplomatisk, utrolig. Like utrolig er det, at Festelandet i sin tid ikke ble innlemmet i Værne Kloster landskapsvernområde.
 

Festelandet og Feste er etter vårt syn en klar forlengelse av verneområdet, selv om området de facto altså ikke er vernet. Et spørsmål en bør stille seg, er om et område må være vernet for at flere enn oss skal se verdiene i og ved det? Svar – ja, i Norge og i Moss er det trolig slik det er. Og det er langt fra alle som ser verdiene i et vernet landskap heller, bare for å ha nevnt det.
Verken i Moss eller i Rygge har vi vært altfor godt bevendte med kommunepolitikere som tar bladet fra munnen eller snakker ut i klartekst. Men det gjør Rygges varaordfører Finn-Erik Blakstad hva angår ferjeleie.
 

Vi koster på oss et sitat eller to fra Blakstad: «Det er ikke på noen måte aktuelt å støtte forslag om å flytte kaia til Norges største ferjesamband til Feste.» (Moss Avis 28/11-18). Og videre fra Blakstad: «På denne siden (Rygge-siden, vår anmerkning!) av Kleberget er det ikke mulig å etablere en egnet ferjekai. Løsningen må finnes innenfor dagens område for Moss havn.» Krystallklart fra varaordfører Blakstad altså, og vår uforbeholdne ros og fulle støtte til ham! I skrivende stund erfarer Moss og Omegn Tenkepark at flere politikere heller mot Blakstads syn i saken, det skulle da egentlig bare mangle. For en fantastisk gave noen i Moss tiltenker sin tilkommende samboer Rygge – Bastøferja lagt til Feste!
 

Blakstad har blitt beskyldt for ikke å vise blygsel hva gjelder involvering i debatten om havn og bane i Moss, herunder plassering av ferjeleie. Etter Moss og Omegn Tenkeparks syn er det helt andre enn Blakstad som bør vise blygsel hva angår tanker om plassering av ferjeleie.
 

Siden vi først er ute med ros og heder, så roses dem som skal! Moss og Omegn Tenkepark tenker her på Moss Gårdeierforening og foreningens leder Yngvar Sommerstad. Ifølge Moss Avis av 30/11-18 ser Gårdeierforeningen og Sommerstad framover – og altså ikke sørover hva ferjeleie angår! Vi koster på oss et sitat fra Sommerstad også: «Havna og ferjekaia bør legges på utsiden av Kleberget, med en tunnel for trafikken direkte ut til E6.» Vår uforbeholdne støtte og ros også til Gårdeierforeningen og Sommerstad.

Avslutningsvis tilbake til Blakstad. Blakstad har blitt beskyldt for ingen argumenter å ha hva angår avvisning av et ferjeleie på Festelandet.
Disse beskyldningene rydder Blakstad selv greit opp i med et leserinnlegg i Moss Avis 1/12. Vi vil bare få gjenta det vi har sagt tidligere i dette innlegg – Feste og Festelandet er en naturlig forlengelse av Værne Kloster landskapsvernområde. Feste har utvilsomt sine store verdier hva angår kulturlandskap, jordbruk, fauna og rekreasjon. Et ferjeleie vil neppe virke fremmende for noe av dette. Og som vi før har antydet – det må kunne gå an å la noe være i fred, selv om det formelt sett ikke er vernet!
Helt til sist vil vi få minne om Riksantikvarens syn på Feste og Festelandet, et område der raet går tydelig og synlig rett ut i fjorden – et landskap med særskilt nasjonal interesse, sier Riksantikvaren. Men pytt, det er Riksantikvarens ord, så da er det kanskje ikke stort å bry seg om eller ta hensyn til?