Om rettigheter på et sølvfat

Av
DEL

KRONIKKVi har nå lagt julebordsesongen bak oss. Mange har hatt glede av restaurantenes og hotellenes bugnende tilbud av mat og drikke. Vi er blitt servert av de ansatte som ofte kommer smilende og av og til springende med desserten på et sølvfat. Jeg tror gjester flest ikke reflektere over hvordan de ansattes arbeidsmiljø er, bortsett fra at det er vanskelig å unngå å se at mange av servitørene springer ekstra fort i desember. Gjennom MeToo har vi også blitt gjort oppmerksom på at det nettopp er i denne bransjen hvor flest ansatte er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Vi i Arbeidstilsynet og bransjen selv vet at det er flere utfordringer i denne bransjen enn andre deler av norsk arbeidsliv. Forskningsstiftelsen FAFO har beskrevet overnattings- og serveringsbransjen. Den kjennetegnes av mange små virksomheter og høy turnover, hyppige eierskifter og også enkelte useriøse virksomheter. Det er lav organisasjonsgrad blant de ansatte og det er mange unge og mange utenlandske arbeidstakere. Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler ofte lav. Dette gjør arbeidstakerne ekstra utsatt. Derfor prioriterer vi i Arbeidstilsynet denne bransjen. Vi har gjort nær 900 tilsyn i Østfold og Akershus over fire år. Siste året gjorde vi ca. 80 tilsyn, noen av disse i Rygge og Moss.

Vi har gjort tilsyn på ulike etablissementer, fra enkle pizzasteder, til de mer fornemme restauranter og også noen kjeder. Hovedbildet er at vi har funnet brudd på arbeidsmiljøregelverket hos vel 70 prosent av de virksomheter vi har ført tilsyn med. De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle, at ansatte ikke får den overtidsbetalingen de skal ha, at det jobbes lengre dager eller uker enn regelverket tillater. Brudden vi har funnet er av ulik alvorlighetsgrad.

Frityrkokere, gass, skarpe kniver og fresende panner går dårlig sammen med lange vakter, lite pauser, kvelds- og nattarbeid. Overarbeidede ansatte har større risiko for å gjøre feil, noe som kan føre til skade og sykdom både for seg selv og sine kolleger.

Vi har undersøkt om arbeidsgiver betaler de ansatte den minstelønn som det nå stilles krav om i denne bransjen. Erfaringstall på landsbasis viser at tre av 10 virksomheter ikke utbetaler dette i tråd med regelverket.

Det siste året med tilsyn har vi, i tillegg til temaene over, også tatt opp temaet seksuell trakassering. Vi har gitt veiledning om hvordan arbeidsgiver sammen med sine ansatte kan forbygge dette og håndtere det hvis det oppstår. Kampanjen «sammen setter vi strek» er her til nytte. Vi vil fortsette å gi dette teamet oppmerksomhet i året vi nå har begynt på.

Mange som starter opp i bransjen setter alle kluter til for å servere gjestene god mat, bake det beste brødet, eller ha det mest sjarmerende hotellet. Men når det gjelder det å ta vare helse, miljø og sikkerhet (HMS), har mange en lang vei å gå. Omlag hver tredje arbeidsgiver mangler den HMS-opplæringen regelverket krever.

De fleste av oss er enige om at å drive rovdrift på sine ansatte ikke er god bedriftsøkonomi. Vi vet at arbeidsgivere som tilbyr gode og lovlige arbeidsforhold er de mest attraktive. Fornøyde ansatte gjør som regel en bedre jobb. Lovlig lønn, trygge og gode arbeidsforhold er ikke bare en rettighet for de ansatte. Det lønner seg for virksomheten, for kundene og de ansatte.

De som jobber i overnattings- og serveringsbransjen får ikke sine rettigheter servert på et sølvfat. Det tror jeg ikke de regner med heller. Overnattings- og serveringsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange, til å få arbeidserfaring og tjene noen kroner ved siden av studiene. Disse unge vet ofte ikke hva de kan forvente seg heller. Derfor påhviler det arbeidsgiverne et særlig ansvar.

De unge er ofte ikke kjent med rettigheter og plikter i arbeidslivet. Derfor har vi i Arbeidstilsynet sammen med arbeidslivets parter tidligere lansert en kampanje http://www.kjedeligmenviktig.no/ som er rettet nettopp mot unge arbeidstakere.

Det er viktig å erkjenne at utelivsbransjen har mange arbeidsmiljøutfordringer. Partene på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden samarbeider med oss i Arbeidstilsynet gjennom et eget bransjeprogram, nettopp på bakgrunn av en erkjennelse av utfordringene. Det er bare en vei å gå. Det er samarbeid. Vi i Arbeidstilsynet vil fortsette vår innsats i denne viktige bransjen med vel 90 000 ansatte.

Naturlig nok er det variasjon i HMS-standarden mellom de ulike virksomheten. Jeg har tegnet det store og grove bildet. De som driver seriøst kan bli støtt av et slikt oversiktsbilde. Det er ikke min hensikt. Arbeidstilsynet ønsker oppmerksomhet på en viktig bransje hvor det er uten tvil er et forbedringspotensial.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags