Slik blir vi mangfoldige Moss

 Inger-Lise Skartlien.

Inger-Lise Skartlien. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKHvordan skal vi ha det i nye Moss? Hva er et godt nærmiljø? Og hvordan skal vi sammen sørge for at kommunen vår er en bærekraftig kommune? Disse viktige spørsmålene har vi stilt innbyggere og næringsliv i arbeidet med visjon og kommuneplan for nye Moss.

Kommuneplanen for nye Moss blir styrende for det som skjer og planlegges i kommunen fram til 2030. Kommuneplanen forteller oss hvordan nye Moss skal bli en god kommune å bo, leve og jobbe i. Kommuneplanen er et viktig styringsdokument for oss politikere, men den tar også innover seg både nasjonale og regionale mål for samfunnsutviklingen de neste 10 årene.

Alle som bor eller driver næring i en kommune blir berørt av målene og strategiene i en kommuneplan. Derfor har vi bedt nettopp innbyggere og næringsliv om svar på hva som er en god og bærekraftig kommune. Vi har invitert til innspill og dialog på flere arenaer for å nå bredest mulig ut.

Innbyggerne har medvirket gjennom arrangementer, møter og åpne dager – og noen har også besøkt oss på kontoret. Vi har ønsket å få flest mulig forslag, ideer og innspill på bordet for å få best mulig grunnlag for kommuneplanen for nye Moss. Og vi har lyttet. Og vi har lært. Og vi har brukt det vi har lært og hørt inn i kommuneplanen.

Det kan være utfordrende å vite når og på hvilken måte man som innbygger kan komme med sine ideer og innspill. Og nettopp det er grunnen til at vi allerede i intensjonsavtalen for nye Moss har satt som mål at den nye kommunen «skal legge til rette for den enkelte innbyggers medvirkning og mulighet til å påvirke». Denne avtalen er grunnlaget for hele den nye kommunen og er vedtatt i kommunestyrene i både Moss og Rygge, og senere av fellesnemnda i nye Moss. Denne føringen har vært viktig i arbeidet med kommuneplanen.

Visjonen for nye Moss er det overordnede målet for kommunen og er en del av kommuneplanen. I fjor landet vi visjonen for nye Moss: Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere.

Den ble til gjennom en bred involveringsprosess med bruk av mange ulike måter for å få nettopp det vi trenger for å lage en god visjon. En god visjon er noe de fleste av oss kan kjenne seg igjen og skal fungere som en ledestjerne for hvordan vi skal ha det i framtiden.

I visjonsprosessen henvendte vi oss til eldre, skoleelever, ungdom, innvandrere, innbyggere generelt, næringsliv, idretten, frivilligheten, de som jobber i Moss og Rygge kommuner og politikerne. Vi besøkte skoler, det ble gjennomført møter og intervjuer og gjestebud. Gjestebudene ble holdt på tvers av kommunen og generasjoner – aldersspennet var fra 12 år til 82 år. Gjestebudene ble gjennomført i folks hjem i privat regi, og flere også i kommunal regi.

I vårmånedene i fjor deltok totalt over 600 mennesker i Moss og Rygge i diskusjonen om hva nye Moss skal være, og fellesnemnda i nye Moss fikk mange konkrete forslag til hva innbyggerne ønsker seg i den nye kommunen. Disse forslagene har ikke bare blitt sett på i arbeidet med visjon, men har vært med videre inn i arbeidet med ny kommuneplan. Og får ungdommene det som de vil så blir det kanskje noen flere basketballbaner, gratis buss og et bysentrum med mange kule butikker.

For å komme i direkte kontakt med kommunens innbyggere har vi i vinter besøkt flere steder som blir nye Moss fra 2020; Moss sentrum, Kambo, Jeløya, Høyda, Halmstad og Larkollen. Til møtene ble innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre interesserte invitert til å få informasjon om arbeidet med kommuneplan og til å komme med innspill til hvordan vi sammen skal utvikle nye Moss til et godt sted å leve, arbeide og vokse opp. På møtene var det lagt særlig vekt på stedsutvikling og identitet i de forskjellige by- og nærområdene.

Vi har fått mange gode innspill og forslag fra møtene, totalt ble det ca. 400. Disse er samlet i et eget dokument.

Innbyggerne er opptatt av å utvikle en levende og aktiv by, med rekreasjonstilbud, møteplasser og bedre infrastruktur for de myke trafikantene og bedre kollektivtilbud. De er opptatt av frivillighet, nærmiljø, skole og barnehager, boliger, tilbud i sentrum og helse. I tillegg kom det innspill på gode verdier som må prege mossesamfunnet; mangfold, inkludering, tilhørighet, trygghet, samarbeid og raushet. Kunst, kultur og sjøliv er viktig for mossingene.

Åpent og tilgjengelig

Det har vært annonsert og informert om kommuneplanarbeidet i mediene, i kommunenes kanaler og dokumentene har vært tilgjengelig på rådhusene og på Bylab. På Bylab har det vært «åpent plankontor» hvor innbyggerne kan komme innom og stille spørsmål, og samtale om kommuneplanen med planfolkene. Det er også gjennomført medvirkningsmøter med regionale myndigheter, og vi har mottatt innspill fra grunneiere og ulike organisasjoner.

Kommuneplanen som foreligger er et utkast som førstegangbehandles i fellesnemndas møte 19. juni. Fellesnemnda tar ikke stilling til kommuneplanen, men til om det er dette utkastet som skal legges ut på høring. Å legge noe ut på høring betyr at vi på nytt ber innbyggere, folkevalgte og næringsliv om innspill og endringsforslag før planen skal endelig vedtas. Høringsperioden varer fram til 1. oktober.

Å legge noe ut på høring når det er ferdig utarbeidet er ikke nok for å sikre tilstrekkelig medvirkning. Nettopp derfor har vi som folkevalgte bedt om en prosess med medvirkning fra første stund i prosessen; rett og slett fra før det var skrevet eneste ord i forslaget til ny kommuneplan. Administrasjonen i nye Moss har vurdert og bearbeidet alle innspill og nå kommet fram til det forslaget som fellesnemnda skal beslutte om skal legges ut på høring. Og fristen for innspill er altså ikke ute! Vi oppfordrer derfor innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre berørte til å komme med innspill i høringsperioden.

Vi vil gjerne høre fra dere! Både åpent møte og Bylab i Moss sentrum blir brukt til medvirkningsarenaer fram mot høringsfristen 1. oktober. Nå bygger vi nye Moss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags