Pensjonsmidlenes skjebne

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKHelge Støwer, tidligere rådmann i Våler kommune og medlem i Fagforbundet i Moss, skriver i et debattinnlegg at KLP bør velges som forvalter av pensjonspengene til de ansatte i nye Moss kommune. Støwer tar feil.

Et viktig poeng er at KLP ikke er et interkommunalt samarbeid – KLP er et livsforsikringsselskap. Etter at Storebrand og DNB trakk seg ut av kommunemarkedet, er KLP er det eneste livsforsikringsselskapet som tilbyr pensjonsforsikring til kommunene.

La oss håpe at Helge Støwer er den eneste i Moss som lever i den villfarelse at de beste produktene og tjenestene oppnås i markeder som består av bare en aktør. Hadde det ikke vært for pensjonskassene, ville KLP hatt fullstendig kontroll over markedet. Jeg regner med at i hvert fall liberalistene i Fremskrittspartiet og næringslivsfolkene i Høyre enige med meg i at konkurranse skjerper aktørene i et marked, og gir bedre produkter og tjenester.

Fagmiljøet i KLP er selvfølgelig større enn i en enkelt pensjonskasse isolert sett. Pensjonskassene som bransje har derimot tilgang til et bredt utvalg selskaper som driver rådgivning innenfor alle fagområder pensjonskassen kan trenge støtte på, f. eks.: KLP har bare sine egne aktuarer – pensjonskassene kan velge blant aktuarselskaper på øverste hylle, KLP har bare tilgang til egne saksbehandlere – pensjonskassene kan velge mellom mange leverandører av saksbehandlertjenester som disponerer et utall ansatte, KLP har bare egne ressurser på investeringsstrategi – samtlige uavhengige investeringsrådgivere i Norge konkurrerer om pensjonskassene.

Pensjonskasseleverandørene konkurrerer om kundene sine, og må derfor være 100% skjerpet på sine leveranser hele tiden. Moss kommunale pensjonskasse har med andre ord tilgang til langt bredere fagmiljø enn det man finner i KLP.

Støwer etterlyser gode digitale løsninger for medlemmene. Det er viktig å merke seg at i motsetning til KLP, utvikler ikke pensjonskassene selv sine elektroniske løsninger, men kan velge mellom konkurrerende systemer. Dette har gitt velfungerende og framtidsrettede løsninger ved tidligere pensjonsreformer. Det er ingen grunn til å tro at framtidige digitale løsninger i pensjonskassene skal stå noe tilbake for løsningene KLP utvikler selv.

Offentlig tjenestepensjon er hjemlet i hovedtariffavtalen og pensjonsutbetalingene blir identiske uavhengig av leverandør. Graden av service i møtet med medlemmene skiller pensjonskassene fra KLP. I Halden kommunale pensjonskasse opplever vi svært ofte at tidligere medlemmer oppsøker oss for å få rådgivning i pensjonsspørsmål selv om de i dag er medlem i KLP. Å ta ut pensjon er en stor og viktig beslutning for den enkelte arbeidstaker. KLPs callsenter i Oslo blir rett og slett for upersonlig, og KLP klarer ikke å gi den servicen som pensjonskassen i Halden gir.

Pensjonskassene er også ulike KLP når det gjelder prisen kommunen må betale for pensjonstjenestene. God kapitalavkastning gir lavere pris for kommunen. God avkastning krever god bufferkapital hos pensjonsleverandøren. Moss kommunale pensjonskasse har svært god bufferkapital sammenlignet med KLP. Avkastningen i Moss har dessverre ikke vært høyere enn det KLP klarer å levere. Moss har forutsetninger for å klare en langt bedre avkastning, og like god avkastning som Halden kommunale pensjonskasse. Hvis avkastningen i Moss hadde vært lik den Halden hadde i 2017, ville Moss kommune sine utgifter til pensjon vært 18 millioner kroner lavere enn de ville vært med KLP. Over de fem siste årene ville utgiftene til pensjon vært 144 millioner kroner høyere med KLP som pensjonsleverandør enn det en pensjonskasse med en avkastning på nivå med Halden ville ha klart.

Det er dette poenget som representanten for partiet Rødt i Arbeidsutvalget ser ut til å ha forstått. Vedkommende synes åpenbart at det er bedre å bruke 144 millioner kroner på bedre tjenester til innbyggerne i kommunen.

Og til slutt det viktigste: det eksisterer store flyttebarrierer i pensjonsbransjen som hindrer fri konkurranse. Det er lett å flytte pensjonspengene til KLP, men det er store hindringer i veien for å flytte fra KLP og til en pensjonskasse.

Derfor er det beslutningen politikerne skal ta onsdag 7. november så avgjørende – velger de KLP innebærer det at nye Moss kommune går glipp av muligheten til å benytte den gode kapitalsituasjonen i pensjonskassen til å redusere kommunens pensjonsutgifter i årene framover. I dette tilfellet snakker vi om merutgifter på flere 100 millioner over tid. Dette er overhode ikke omtalt i beslutningsgrunnlaget som administrasjonen har sendt ut.

Regningen er det kommunens innbyggere som må betale i form av høyere brukerbetalinger eller dårligere tjenester. Det burde være bred, tverrpolisk enighet om å unngå det.

Jeg anmoder derfor politikerne til å forlange en grundigere utredning enn den som foreligger i sakspapirene til onsdagens møte, og så bør de tenke seg godt om!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags