Pinlig for vårt demokrati

Av
DEL

KronikkSpillet om den politiske makten i landet vårt har ingen grense eller ende. Nå opplever vi at våre politiske partier først kjemper om å oppnå politisk makt gjennom demokratiske valg. Når noen av partiene gjennom forhandlinger og kompromisser greier å oppnå enighet om samarbeid og kommer i maktposisjon, vil de bruke den til å legge ned det politiske organet de har kjempet for å få kontrollen over. I tillegg vil de fjerne de posisjoner de har kjempet seg til. Den politiker som mener at han/hun vil få større respekt og anerkjennelse hos sine velgere ved en slik fremgangsmåte, tror jeg tar feil.

Du forstår sikkert at jeg sikter til spillet om region Viken og kampen om makten i den nye fylkeskommunen som har 87 direkte valgte representanter. Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV) har fått flertall i den nye fylkeskommunen. Flertallet vil partiene bruke til å få nedlagt den nye fylkeskommunen som fra 1. januar 2020 skal administrere en rekke tjenester for befolkningen i de tre ”gamle” fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. De avvikles som kjent 31.12. 2019. Det er bestemt av Stortinget, vårt høyeste politiske organ.

De fire partiene som nå får makten i Viken ønsker å arbeide mot Stortingets vedtak fra første stund. Det bekreftet den rødgrønne alliansen på en pressekonferanse 1. oktober. I løpet av 2021 vil de sende en søknad til Stortinget om å oppløse Viken fylkeskommune. Samtidig lovet de å stå på i sitt arbeid og styre Viken på best mulig måte. De skal i to år styre den fylkeskommunen som de i 2021 ønsker å legge ned! Hva de videre ønsker å gjøre er ikke kjent.

Viken vil bestå av 51 kommuner. Alle kommuner i Akershus, Østfold og Buskerud samt Jevnaker og Lunner fra Oppland skal være med. Til sammen blir det ca. 1,5 millioner innbyggere, nær en fjerdedel av Norges befolkning. Det heter i programmet som Fylkesrådet (fylkeskommunens øverste organ) har lagt fram at «fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon». De vil derfor «legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken». Derfor vil Fylkesrådet ikke starte byggingen av nytt fylkeshus i Sandvika i Bærum men beholde Fylkeshusene i Sarpsborg og Drammen og kontorlokalene i Galleriet i Oslo.

Det understrekes at ingen som er fast ansatt i en av fylkeskommunene per 31.12.2019 kan bli oppsagt på grunn av overtallighet som følge av sammenslåingen. Har politikerne tenkt igjennom hvilke signaler de gir til de tusener av ansatte som nå skal begynne i nye jobber i den nye fylkeskommunen? De blir spredt rundt på minst tre administrasjonssentra og skal gjøre en så god jobb som mulig for sine politiske sjefer slik at de kan få anledning til å nedlegge deres arbeidsplasser en gang etter 2021. Det kaller jeg å gi de ansatte liten inspirasjon til å sette i gang på nye steder rundt om i regionen. Hva sier LO og de andre arbeidstakerorganisasjoner til denne form for arbeidsgiveransvar?

En annen side ved saken er at Ap, Sp, MDG og SV nå har inntatt det syn som Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) har hatt hele tiden. H og Frp gikk for flere år siden ut og mente at fylkeskommunen bør legges ned. De mente, og jeg regner med at de fortsatt mener, at det i Norge ikke er behov for et forvaltningsnivå mellom staten og kommunene. Det er kommunene som bør styrkes slik at de oppgavene som fylkeskommunen har hatt til nå kan deles mellom staten og kommunene. I begynnelsen var også Ap for å legge ned fylkeskommunen. Imidlertid fikk partiet et problem med at de hadde mange politikere som trengte noe å drive med. Derfor ble presset innad i Ap så sterkt at Ap endret sitt syn. Da var det ikke lenger flertall for Hs og Frps opprinnelige standpunkt. Derfor måtte de finne på noe nytt. Det ble at de etablerte regioner mellom staten og kommunene. Da kunne mange politikere fortsatt få sysselsetting slik at de fikk til ”smør på brødet.”

Min vurdering er at regjeringen nå bør støtte Ap, Sp, MDG og SV i deres forslag om å oppløse Viken. Fjern Viken og lag et prøveprosjekt der de 51 kommunene sammen med staten overtar de oppgaver som var tiltenkt Viken. De fleste av de ansatte i Akershus, Østfold og Buskerud kan tilbys mange interessante oppgaver i de 51 kommunene framfor i Viken fylkeskommune. Prøveprosjektet kan vare fram til høsten 2021 eller så lenge Stortinget ønsker det.

På den måten kan Regjeringen få vist om det er et godt forslag å la Staten og kommunene få ansvaret for å gi innbyggerne de tjenester som befolkningen har behov for uten fylkeskommunen. Et slikt prøveprosjekt kan også synliggjøre hvor mange milliarder av kroner som kan overføres til kommunene.

Konklusjonen må være at regjeringen bør støtte forslaget til de rødgrønne partiene i Viken. La de 51 kommunene få anledning til å vise at de kan overta de fleste av de oppgaver som var tiltenkt regionene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags