I romjulsdagene for hundre år siden var det nok ikke alle som var like fornøyde i fylket vårt. Etter noen opphetede navnediskusjoner i Stortinget tidligere på året hadde det med knapt flertall blitt vedtatt å erstatte navnet Smaalenene. Med Østfold.

1919 ble det første året hvor Østfold-navnet offisielt ble tatt i bruk.

Nå skal vi igjen skrive historie. 2019 blir det siste året hvor vi er et eget fylke. Regionreformen, som er vedtatt av Stortinget, rulles ut over hele landet. Fra og med 1. januar 2020 blir Østfold, Akershus og Buskerud slått sammen til Viken fylkeskommune.

Og jo da, jeg vet at ikke alle er fornøyde nå heller. Og det er lov til å kjenne vemod. Akkurat det gjør jeg jo selv også. Det er nå en gang trist når noe som «alltid» har vært der, blir borte.

Samtidig er det ingen grunn til å la melankolien ta overhånd.

Tvert imot.

Folk skal fortsette å leve gode hverdagsliv, enten man bor i Fredrikstad, Skjeberg, Rakkestad, Askim, Hvaler eller Rygge.

Og vi som har slått oss ned her sørøst i landet vårt, har alltid vært vant til å jobbe hardt for å skape gode samfunn og lokalmiljø. Det har vi gjort uavhengig av om vi har vært en del av Vingulmork, Smaalenene, Borgarsyssel eller Østfold. Det arbeidet skal vi fortsette med når vi blir en del av Viken.

Og i Viken får vi også muligheter vi tidligere ikke har hatt. Vyene våre kan med rette være store.

Vi blir den største fylkeskommunen med 1,2 millioner innbyggere. Fylket vårt vil ligge rundt hovedstaden Oslo – og blir altså det desidert mest folkerike området i Norge. Spesielt innen infrastruktur og kollektivtilbud vil størrelsen og musklene våre gi oss svært gode muligheter til å få flere nasjonale gjennomslag, både når det gjelder vei og jernbane.

Det vil komme innbyggere i hele fylket til gode.

Så har jeg en kjepphest om at gjennomslag internt i Viken fordrer at vi fra Østfold står samlet om hva som er viktigst oss. Gjennom flere år nå har vi også sett en rekke eksempler, blant annet utbyggingen av E6 og E18 og Sykehuset Østfold, som viser hva vi får til når vi samler oss. Også på arbeidsmarkedet er det positive trender. Vi har gjennom flere år vært et fylke med høy tilflytting, men vi har hatt utfordringer med å skape tilsvarende vekst i arbeidsplasser. Dette har både offentlige og private aktører gått sammen om å gjøre noe med. Vår region er nå blant dem med høyest vekst i antall arbeidsplasser, og vi ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Det er utrolig gledelig.

Et annet fint og viktig eksempel på at vi har klart å forene oss til tross for forskjellige utgangspunkt, fikk vi i fylkestinget tidlig i desember. Her sitter det medlemmer fra hele fylket - fra Hobøl til Halden - og på et politisk spekter som spenner fra Sosialistisk Venstreparti til Fremskrittspartiet. Budsjettet vi vedtok for 2019 ble historisk: Både fordi det var siste gang det vedtas et eget budsjett for Østfold. Og fordi det var første gang alle politiske partier samlet seg om et felles budsjettforslag.

Vi er enige om hva som er de viktigste grepene å ta for samfunnsutviklingen vår: hva vi vil med våre skoler, vårt næringsliv, våre klimasatsinger, våre veier og vårt kollektivtilbud. Spesielt vår store satsing på nye videregående skoler i både Fredrikstad, Halden og Sarpsborg er viktig, og vi har fått klare forsikringer fra våre Viken-venner i Akershus og Buskerud om at disse satsingene skal gjennomføres.

Kommunene våre gjør seg også klare for noe større. En av Østfolds styrker er at vi har mange relativt store bykommuner. Byene er motorene i samfunnsutviklingen. Nå styrkes også disse seg gjennom blant nye Moss kommune og storkommunen Indre Østfold. De vil begge vil ha mye å bidra med i et nytt fylke. Jeg vil ønske alle de som jobber med å bygge disse nye kommunene lykke til med arbeidet i det viktige siste året før etableringen.

I sum gir dette oss en rekke muligheter i Viken. De skal vi gripe. Vi har rigget oss godt. Det er en erkjennelse som er fin å ta med seg inn i det spesielle året 2019. Jeg håper det blir et godt år for dere alle.

Kjære østfoldinger, godt nytt år!