Skjellsand og gummi - splinten og bjelken

FORSKJELLER: Lenger inn i Oslofjorden er det flere steder lagt ut skjellsand med myndighetenes velsignelse, skriver Helge Jodalen i DNT Vansjø.

FORSKJELLER: Lenger inn i Oslofjorden er det flere steder lagt ut skjellsand med myndighetenes velsignelse, skriver Helge Jodalen i DNT Vansjø.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKPå Kongshavn på Jeløy har de nye eierne av denne tidligere fagforeningseide eiendommen noe tankeløst pyntet på stranden med skjellsand. Tiltaket var det ikke søkt om, og kommunen har krevd sanden fjernet og har ilagt gebyr og tvangsbot. Som seg hør og bør? En må beklage at eierne ikke søkte om «byggetillatelse» for sanden, og at de uaktsomt har satt seg selv i en vanskelig situasjon.

Våre folkevalgte politikere og planmyndigheter snakker om miljøkriminalitet. Men er det så ille – sett i perspektiv? Ser en splinten i andres øyne, men ikke bjelken i sitt eget øye?

Skjellsand er delvis nedbrutte kalkskall fra skall og andre marine organismer som skjell, snegler, rur, kråkeboller og kalkalger, og finnes mange steder på kysten. Skjellsand brukes som kalkingsmiddel i landbruket, i kraftfor og i hønsefor. Det brukes også til kalking av vassdrag, og er langt fra fremmedelement i sjøen, men hører tvert i mot hjemme der. Vi har i Østfold hatt en restriktiv linje på å gi tillatelser til å fylle på skjellsand til forskjønnelse av strender. Muligens på grunn av den lyse fargen og til beskyttelse av ålegras? Lenger inn i Oslofjorden er det flere steder lagt ut skjellsand med myndighetenes velsignelse. Hvorfor det i den samme fjord er sprik i de faglige vurderinger og tillatelser, vites ikke. Kanskje kommer det likevel noe godt ut av det framtidige storfylket Viken?

Se det gjerne opp mot:

Ifølge Klima- og miljødepartemenet brukes det gummigranulat fra oppmalt bildekk ved de fleste kunstgressbanene i landet - en har mellom 1750 og 2000 baner. Forbruket av granulat er anslagsvis 1500 tonn i året og NIBIOs unndersøkelser viser at mellom 15 og 20 prosent havner i avløp. Hvor mye som fanges opp i avløpsrensing vites ikke, men uomtvistelig havner mange tonn i havet og i vassdrag og i naturens kretsløp. Gummigranulat fra kunstgressbaner er en viktig kilde til spredning av mikroplast i Norge. Det er ingen grunn til å tro at avrenningen fra banene i Moss er mindre enn i landet forøvrig. Moss kommune har flere kunstgressbaner, og jeg må spørre hva gjøres for å fange opp granulat som i stort monn sees på utsiden av banene? Hvilke øyeblikkelige tiltak blir foretatt og hva blir pålagt kommunen som tiltakshaver? Hvor er lokalpolitikernes handlingsvilje til å følge opp forurensningen med repressive tiltak?

Og endelig:

Forretningskjeden Europris bygger på dispensasjon nytt lager på over 30 meters høyde i næringsområdet på Vanem mellom fv 120 og Vansjø. Vansjø er som kjent et vernet vassdrag, vernet som det ble allerede i 1973. I de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag står blant annet: At det særlig må legges vekt på unngå inngrep som reduserer verdien av landskapsbilde, naturvern friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Nåløyet (Mjøsund) er et kjent og kjært sted i Vansjø. Herfra var kun småbruket Kilen synlig, som en gammel naturlig Vansjøbosetting. Nå ser en også mot vest, over Dillingøya, det høye lageret til Europris. Et helt unødvendig fremmedelement og visuell forurensning i strid med de rikspolitiske retningslinjene. Verdien av landskapsbildet fra Nåløyet er ødelagt – av politiske vedtak. Stilles noen til ansvar når kommunens administrasjon og politikere ikke følger sine egne retningslinjer? Og hvor er Fylkesmannen som skal være kontrollinstans for kommunen?

Nei, det er nok lettere å henge de som har blitt forledet til å legge skjellsand på stranden.

DNT Vansjø er igang med å anbefale en vandrerute rundt Nordre Jeløy etter avtale med positive grunneiere. Noe kyststistandard blir det ikke, men et anbefalt tråkk. Gjennom Kongshavnområdet har en kontakt med strandsitterne. De er velvilligheten selv overfor friluftslivet og er ikke fremmed for å tilby parkeringsmulighet for de som vil prøve seg på klippestien langs Gjøvasundet. Men de føler seg urimelig behandlet av myndighetene og politikere som kappes om å være de strengeste. Vi selv, som friluftsfolk, vet at den utlagte skjellsand om noen år vil forsvinne dit den hører hjemme. I havet. Verden må synes langt fra rettferdig for disse samfunnspositive strandsitterne på Kongshavn. De er lette å ta, i motsetning til de ansvarlige for de andre nevnte saker. Kommunen slår som kontrollorgan hardt ned på avvik hos private, men synes å være overbærende med egne avvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags