Taxfree-ordningen bør skrotes

Av
DEL

KRONIKKNår det i Stortinget kommer til behandling saker der Kristelig Folkeparti (KrF.) og Fremskrittspartiet (FrP.) er de politiske ytterpunktene, er vi garantert at spill og bråk følger med. Disse to partiene tror mange at Erna Solberg skal kunne temme og få til å samarbeide i sin regjering. Jeg tror hennes drøm kan få seg flere overraskelser før hun vil få oppleve at de to partiene blir sittende som fromme barn ved siden av hverandre ved Kongens bord. Vi får avvente hva som skjer i de forhandlinger som nå skal komme. Det er mange fallgruver som ligger foran dem. Men tanken på å kunne kjøre i svarte limousiner kan muligens bidra til at de KrF-politikerne som mest drømmer om å bli statsråd vil bli mer ydmyke i forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, FrP. og Venstre.

I Stortinget 20. november i år skjedde det en markering som Frp. neppe kommer til å glemme. Arbeiderpartiet (AP.), Senterpartiet (SP.) og Sosialistisk Folkeparti (SV) fikk med seg KrP. på å gjøre slutt på ordningen med at tobakk-kvoter kan byttes ut med 1,5 liter ekstra med vin eller øl i flyplassenes og ferjenes taxfree- butikker. Dette skal skje fra 1. januar 2020. Taxfree-kvoten ble i 2014 utvidet etter forslag fra FrP. Den gangen var partiets leder og finansminister Siv Jensen stolt over at hun hadde gitt det norske folk som reiser ut av Norge eller kommer til landet muligheten til å ha med seg 1,5 liter ekstra med vin eller øl dersom du ikke røyker eller snuser. Da uttalte hun blant annet til NRK at hun syntes det var «en hyggelig gest til folk når de er ute på tur». To flasker vin skulle sørge for at vi holder humøret oppe! Nå ble FrP. satt ut av spill i Stortinget 20. november i behandlingen av Siv Jensens «gest til det norske folk». I KrF. Var det jubel over å vinne fram i en av sine hjertesaker. I KrFs politiske program for Stortingsperioden 2017 - 2021 heter det nettopp at partiet ønsker å.. «reversere ordningen med taxfree-kvoten av tobakk kan byttes med alkohol». Nå blir spørsmålet hvilke konsekvenser dette vil få for Erna Solbergs drøm om å få samlet alle ikke-sosialistiske partier under sine vinger. Som det mange ganger er blitt uttrykt i media; det er de sentrale sakene som avgjør norsk politikk. Alkoholpolitikken er en slik sak. Verdens Gang (VG) har 22. november en lederartikkel der avisen mener at taxfree- ordningen bør skrotes. Jeg er enig! Hvorfor skal vi, fordi vi skal til eller kommer fra utlandet, ha anledning til å kjøpe varer som ikke er avgiftsbelagt? Tar jeg en flytur til København skal jeg ha lov til å kjøpe avgiftsfrie varer på Gardermoen. Skal jeg til Kirkenes er taxfree-butikken på Gardermoen stengt for meg. Tar jeg en ferje til København møter du en stor taxfree-butikk. Det samme gjelder for fergen fra Sandefjord til Strømstad. På ferjen til Horten er det ingen slik butikk! Heller ikke hvis du reiser innenfor EU.

Ett av de viktigste argumentene som brukes av dem som vil avskaffe taxfree-ordningen er at Vinmonopolet bør ha kontrollen med all omsetning av alkohol i Norge. Etter min mening er det riktig. Vinmonopolet er en institusjon som alle bør støtte opp om og beskytte mot alle forsøk på å undergrave monopol-situasjonen til selskapet. Gjennom Vinmonopolet vil myndighetene ha kontrollen med all alkoholomsetning og bygge opp under en samlende alkoholpolitikk. Den ivaretar hensynet til viktige deler av vår sosialpolitikk og sørger for lik tilgang til kvalitetsvarer over hele Norge.

Samtidig skal vi ikke underslå at de avgifter som våre politikere pålegger omsetningen av våre edle dråper og tobakk gir staten inntekter som kan brukes til mange fornuftige formål. I statsbudsjettet for 2019 kalkulerer regjeringen med en inntekt på alkohol- og tobakksomsetning på 20,9 milliarder kroner. Med dette som bakgrunn håper jeg at det i Stortinget snart kan bli flertall for å avskaffe taxfree-ordningen på flyplasser og ferger. Ordningen er en gjøkunge i norsk sosial- og helsepolitikk. Den bør fjernes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags