– Vi håper det også finnes planer, vilje og midler til vedlikehold og skjøtsel av Torderødparken

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKFor en gangs skyld ros fra Moss og Omegn Tenkepark til Moss kommune – ros til ordfører og politikere, ros til rådmann og administrasjon – og ikke minst, ros til byantikvar Berit Kolden. Grunnen for rosen er vilje til og planer om å frede Torderødparken. Bakgrunnen i saken er at foreningen Torderød Gårds Venner har sendt en henvendelse til Moss kommune om at annekset, dukkestuen og ikke minst parken på Torderød bør fredes. Og dette slutter altså kommunen opp om! På høy tid kan en kanskje si, hovedbygningen har vært fredet siden 1924. Byantikvar Kolden påpeker selv at disse elementene hadde inngått i et fredningsvedtak fattet av i dag, men ikke av anno 1924.

«Ett av de ti mest interessante hageanleggene i landet,» sa professor Magne Bruun om Torderødparken. Torderødparken er også med i hans bok «Haver gjennom tusen år». Meget vel sagt av Bruun, men han hadde bakgrunn for å kunne uttale seg også! Så det er i grunnen ikke særlig mer å bemerke vedrørende Torderødparkens verdi og kvalitet som kulturminne.

Anleggelsen av Jeløy kirke ødela riktignok vesentlige elementer i parkanlegget. Men vi skal la dette ligge her. Det er nok av verdi tilbake i anlegget til å frede det tvert. Moss og Omegn Tenkepark vil dog få minne om at hele Torderødparken var under et alvorlig angrep så sent som på 1980-tallet. Da ønsket flertallet av byens politikere å legge en barnehage midt i parken. Etter et alvorlig brev fra Riksantikvaren, kom ett av de største partiene i bystyret på bedre tanker. Barnehagen havnet på Ramberg med alle sine 400 kvadratmeter!

I 2006 tok politikerne enda mer til vettet, og denne gangen samlet. Da ble Torderødparken regulert som spesialområde. Dette innebærer i realiteten et vern, men ikke på langt nær et så sterkt vern som en fredning er det. Som byantikvar Kolden sier det: «En fredning av hele anlegget vil sikre dette.» (Moss Avis 12/12-18).

Vedtaket om Torderødparken som spesialområde, ble gjort på grunnlag av et planforslag tegnet og utarbeidet av sivilarkitekt Egil Lund, medlem av Torderød Gårds Venner. Det er Moss og Omegn Tenkeparks oppriktige syn og påstand at dette vedtaket aldri hadde kommet, ei heller dagens ønske om fredning, uten venneforeningens utrettelige arbeid for Torderød gård – hele Torderød gård! Moss kommune får finne seg i å dele noe av rosen.

Ut ifra det Moss og Omegn Tenkepark erfarer, så vil Torderødparken også bli rustet opp og ytterligere tilbakeført. Det foreligger meget spennende planer om å stramme opp terrassene i anleggets bakkant. Uten sammenligning for øvrig, mange vil huske hvordan Gamlebyen i Fredrikstad endret karakter til det langt bedre da et slikt arbeid ble gjort med voller og bastioner der.

Videre planlegges det å gjenopprette parkens kaskade, vannfallet, om en vil. Til sist kan nevnes at det også planlegges et utsiktspunkt med en replika av det lysthuset parken en gang hadde.

Vi tar det for gitt at en opprustning av den engelske landskapsparken i anlegget inngår som en del av planene.

Oppe i alle gode tanker og planer om fredning håper Moss og Omegn Tenkepark at det også finnes planer, vilje og midler til vedlikehold og skjøtsel av Torderødparken.

Arbeidet med fredning bør nå gå med ekspressfart hos Fylkeskonservator og Riksantikvar. Her er alle forente – politikere, administrasjon, byantikvar og venneforening. Det skulle være helt unødvendig å spørre som Tordenskjold: «Hva Fanden nøler I etter?»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags