– Brukerstyrt personlig assistanse har vært et avgjørende redskap for meg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKDet går raskt mot høstens valg hvor nye Moss kommune etableres. Temperaturen i den politiske debatten vil øke ettersom valget nærmer seg. Siden jeg stiller til valg for Høyre, vil jeg her belyse viktigheten av «fritt brukervalg» innen helse- og omsorg. Mange har stilt meg spørsmål om nettopp det!

Hva er «fritt brukervalg»? Fritt brukervalg betyr at den enkelte selv bestemmer om det er kommunen eller en privat tilbyder som gir hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen har ansvaret for tjenesten og kartlegger behov inkludert hva tjenesten skal koste. De ulike private aktørene er på forhånd utvalgt og godkjent av kommunen. Fritt brukervalg innebærer konkurranse mellom tilbydere, kommunen inkludert. Alle vil jo at brukeren skal velge nettopp dem!

Hva er målet med «fritt brukervalg»? Målet med «fritt brukervalg» er at den enkelte i større grad kan få tjenestene tilpasset egne vaner og behov, og bestemme hvem som kommer hjem til seg og når. Det betyr å få hjelp slik akkurat du trenger det, når du trenger det. Det innebærer å få tilpasset hjelp ved måltider og ha tid og ro til å spise! Det innebærer også muligheten for å få hjelp til å handle eller komme på tur. Dette er viktig, altså hvordan du mottar hjelpen din, og at du slipper å føle at det ikke er tid til deg! Målet er opplevelsen av at du er delaktig i og bestemmer over egen hverdag. Dette er i tråd med regjeringens eldrereform «Leve hele livet». Denne reformen skal bidra til at eldre kan ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Målet er også at pårørende kan bidra uten å bli utslitt, og at ansatte kan bruke kompetansen sin i tjenestene.

Fritt brukervalg - historikk i Moss. Fritt brukervalg ble innført 1.1.13 under borgerlig styre i Moss. I all hovedsak var de som mottok fritt brukervalg fornøyde med ordningen. Da venstresiden fikk flertallet i bystyret, ble fritt brukervalg for hjemmesykepleie og praktisk bistand brakt til opphør 17.11.17. Høyre ønsker å gjeninnføre fritt brukervalg for disse tjenester. Fritt brukervalg ble opprettholdt for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Moss kommune har inngått avtaler med nye leverandører av BPA. Avtalen varer i fem år fra 01.11.17. Grunnen til at «fritt brukervalg» for ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ikke er fjernet, er at BPA er en lovfestet rettighet for funksjonshemmede med assistansebehov iht. Helse og Omsorgstjenesteloven paragraf 3-8, Pasient- og Brukerrettighetsloven samt Rundskriv I -9/2015. Vår statsminister Erna Solberg bidro sterkt til endringer i lovverket som førte til ovennevnte rettighetsfesting. Brukerstyrt personlig assistanse sikrer personer med nedsatt funksjonsevne og store bistandsbehov muligheten til et aktivt liv, og reell mulighet til selv å ta ansvar for eget liv og velferd.

Litt om min egen livshistorie. Jeg har måttet forholde meg til bistand/hjelp fra andre siden jeg var barn, og i mer omfattende grad fra jeg ble lam som 17 åring og avhengig av rullestol. Dette har gitt meg lang og solid erfaring. Det har gitt meg innsikt i hvor avgjørende det er å få tjenestene tilpasset egne behov, og hvor vesentlig det er å beholde styringen over eget liv. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA ) har gjort det mulig for meg å bruke min høyere utdanning, kunne inneha lederstillinger i kommuner og fylker, samt være samfunnsaktiv på flere arenaer som i politikk. Brukerstyrt personlig assistanse har vært et avgjørende redskap som har gjort det mulig for meg å leve et aktivt og rikt liv! Det er mange funksjonshemmede som beviselig lever gode liv og fungerer godt i samfunnet, bare de har den hjelpen som trengs, f eks. Brukerstyrt personlig assistanse .

Moss Høyre vil at alle innbyggerne i kommunen skal ha gode, kvalitetssikrede tilbud innen helse og omsorg, for alle som trenger det! Vi vil ha fritt brukervalg tilbake så den enkelte selv kan bestemme!

Fortsatt god sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags