Det etablerte slagordet om at «Moss kan kunsten» må tas på alvor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er to viktige rammebetingelser som er viktig for utvikling av et godt og variert næringslivet.

Tilgang til arealer/kontorer og kvalifisert arbeidskraft.

Som kommune må vi derfor legge til rette for en byutvikling som ivaretar disse hensyn.

Byutviklingen må derfor sikre at vi gjør byen til en attraktiv by, en by folk vil flytte til og en by folk vil jobbe i.

Byutviklingen må ta utgangspunkt i å skape gode boligmiljøer med godt variert tilbud, godt oppvekstmiljø og fritidstilbud

Ny Kurs har i sitt forslag til partiprogram lagt stor vekt på kultur som et viktig virkemiddel for å få til en slik utvikling.

Sentralt i dette står planlegging av et nytt Kulturhus og aktivitetssenter i Moss. «Galematias» vil noen sikkert hevde. Vi ser det ikke slik. Investeringen som nå gjøres ved å bygge om Parkteateret og etablere en scene 2 i samfunnshuset vil ikke dekke de behov vi har for en bred kulturaktivitet i Moss Kommune.

Et kraftsenter som et nytt kulturhus vil innebære, vil igjen skape grobunn for økt aktivitet både i kvalitet og bredde. Huset vil danne utgangspunktet for styrking av en rekke tilbud.

Kulturskolen vil få kraftig bedrede leveforhold med lokaler tilpasset skolens behov.

Huset vil gi gode øvingsforhold for våre musikkorps som i dag må ta til takke med gymnastikksaler som ikke er tilpasset de forhold som et musikkorps trenger for å kunne utvikle seg videre. Vi vil også fremme forslag om å integrere skolekorpsenes aktivitet i skolens undervisning

Momentum kan få bedre vekstvilkår ved at de kan øke sin bredde og sånn sett gjøre utstillingen mer attraktiv også for oss som bor i Moss.

Det vil være et mål for NY KURS å utvikle Moss til å bli en festivalby som synes på det nasjonale festivalkartet.

Huset vil også kunne gi oss muligheter for større for synliggjøring av andre kulturer for økt forståelse.

Ny Kurs ønsker også at kultur skal bidra med å skape attraktive bomiljøer. Dette vil vi gjøre ved sammen med frivilligheten å styrke og utvikle lavterskeltilbud i bydelene. Vi erfarer at det innenfor frivilligheten legges ned et stort og viktig arbeid. Det er på tide at Moss Kommune erkjenner verdien av dette arbeidet og blir en samarbeidspartner for frivilligheten.

Ny kurs å styrke mulighetene for konstruktiv kommunikasjon og ser på mulighetene for å etablere et nærings- og kulturråd. Utvalget vil motivere til økt samarbeid mellom næringsliv og kulturen.

Ny Kurs oppfatter at idrett på toppnivå er med å skape gode vilkår for identitet i en by. Vi ønsker derfor å inngå en dialog med byens fotballklubber for å se på mulighetene for å skape grobunn for toppfotball i Moss. Dette vil først og fremst være fotballens eget ansvar og vi ser det slik at kommunen kan være en medspiller i stedet for en motstander, slik vi opplevde situasjonen når MFK ble truet med konkursbegjæring fra Moss Kommune.

Det etablerte slagordet om at «Moss kan kunsten» må tas på alvor. Galleribyen Moss har blitt/ er i ferd med å bli historie. Vi har alle et ansvar for å bevise at slagordet har et reelt innhold.

Vi må sørge for at for at ikke Moss ikke blir en sovepute for Oslos mangfoldige og rike tilbud.

Vi må sørge for at Moss blir en attraktiv by, en by folk vil flytte til, en by folk vil bo og jobbe i.

Klarer vi det blir vi også mer attraktive for næringslivet.

Trond Marthinsen

Leder Ny Kurs

Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags