Kvinners rettigheter er en viktig del av menneskerettighetene. FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt i 1979. Den skal sikre at alle kvinner har like rettigheter som menn.

Kvinnerettigheter består av retten for å leve fri fra slaveri, diskriminering og vold samt retten til å få utdanning, å eie egen eiendom, å stemme, å jobbe og å tjene egne penger.

Hvert samfunn trenger å kjenne og respektere kvinners rettigheter og rolle. Hvordan varier kvinnerettigheter i ulike kulturer og land?

Kvinner i den tredje verden er i stand til å gi uttrykk for sine meninger om sine egne grunnleggende rettigheter og beslutninger. Det finnes land i verden som fortsatt nekter jenter utdannelse.

Det finnes land der kvinner bare sees som et objekt for diskriminering og skjønnhet. Døtre blir solgt som en vare. Kvinner blir mishandlet, tvangsgiftet og voldtatt. De blir ofte undertrykket og kontrolleres av så kalte «overlegne menn».

Dette er i motsetning til de siviliserte nasjoner i verden som har gitt kvinner muligheter. Vi har land som ledes av kvinner.

Ikke minst Norge er et av de beste landene for kvinner å bo i. Kvinner som bor her i Norge må være glade. Hvordan kvinner bli behandlet i det norske samfunnet er noe av det som vi innvandrere opplever som svært positivt.

Dere norske kvinner og menn ser hverandre i øyene- som likeverdige. Døtrene deres har samme muligheter som sønnene. Dere har rett til å bestemme over deres egne kropp. Det likestilte samfunnet deres er den viktigeste grunnen til at vi er så glade i dette landet. Det er ikke alle som er like heldige som bor i et land hvor likestilling er helt naturlig.

 

Husk på at det er millioner av kvinner rundt i verden som trenger vår støtte og solidaritet. I land som Afghanistan, Somalia, India og fleste arabiske land skal ikke kvinner gjøre noe, bortsett fra husarbeid, barnepass og andre hjemlige sysler. Det er tusenvis av jenter som ikke har de samme rettighetene som menn, hverken når det gjelder skilsmisse, økonomi eller alt annet som handler om livsvalg og hverdagsliv.

De kan heller ikke spørre om rettighetene sine.

Jeg vil gjerne ta et eksempel fra hjemlandet mitt, Afghanistan. Det er vold i hjemmet, diskriminering og et av det verste landene i verden å leve i for kvinner.

Det er stor motstand mot at jenter skal få utdanning. Det er slått fast at kvinner må ha tillatelse fra sine ektemenn for å kunne jobbe eller få utdannelse. Det er forferdelig at så mange år etter at Taliban ble styrtet, så blir kvinner fortsatt fengslet for å ha rømt fra vold eller tvangsekteskap.

I Afghanistan blir kvinner sett på som maktesløse skygger.

Kan kvinner i Norge tenke seg å bo i et slikt land?

Bortsett fra alle disse ulikhetene, er det mye en kvinne gjør som vi skal takke henne for:

Hvor mye skal vi sette pris på henne for alle ytelsene?

Når vil samfunnet verdsette henne på samme måte som en mann?

Jeg virkelig håper at en dag vil kvinner rundt i hele verden få sine rettigheter og erobre den mannlige dominerte samfunnene.

8.mars i debattspaltene til Moss Avis

I tiden frem mot Kvinne-dagen den 8. mars vil en rekke kvinner dele sine betraktninger om kvinner og likestilling med avisens lesere.

Ordførerne Hanne Tollerud og Inger Lise Skartlien har allerede bidratt. Det samme gjelder Gretha Kant og Eva Jensen og Gerd Louise Molvig samt Anne Enger

Dagens kronikk er signert 18-åringen Saima Hosseini, opprinnelig fra Afghanistan.