Hva skjer med bondens gård?

Ekstremvær: flom: – Burde ikke ansvarlige myndigheter erklære katastrofe og erkjenne at alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å hindre nye katastrofer og tap av verdier som er skapt av generasjoner, undrer Gunnar Listerud. Bildet viser flom i Vansjø. foto: terje holm

Ekstremvær: flom: – Burde ikke ansvarlige myndigheter erklære katastrofe og erkjenne at alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å hindre nye katastrofer og tap av verdier som er skapt av generasjoner, undrer Gunnar Listerud. Bildet viser flom i Vansjø. foto: terje holm

Av
DEL

MeningerDen som hadde en flott gård med mange fine hus og en god inntekt fra driften? Inntektene ville han spare slik at sønnen skulle ha noe å starte med når tiden kom for overtakelse. Det skulle være mye kapital og aksjer å overta sammen med gården.

Bonden ble så gjerrig at han ikke tok seg råd til å bruke penger på vedlikehold av gården og jorda. Tiden gikk og bankkontoen økte sammen med innvesteringene i aksjer og verdipapirer. Men tilstanden til husene på gården ble ikke god. Da sønnen overtok driften og økonomien etter faren var tilstanden til boet ikke bra. Realverdien på bankboka var redusert og verdien på aksjene og verdipapirene hadde falt i verdi. Husene hadde forfalt og jorda var misskjøttet.

Hva ville du ha sagt om denne bonden?

Selvfølgelig forstår alle at bonden gjorde noe utrolig dumt ved ikke å bruke penger til vedlikehold av gården. I min fantasi kan bonden sammenlignes med den norske staten styrt av Stortinget, og gården er Kongeriket Norge. I dag har den norske staten et oljefond med en markedsverdi på litt over 9 300 000 000 000 kroner (9300 milliarder kr.) Norske politikere som bestemmer over oljefondet og styrer landet har bestemt at ikke én krone fra dette fondet skal investeres i Norge. «Fondet skal spares til de kommende generasjoner», har vi blitt tutet ørene fulle av. Regjeringen er gitt tillatelse til å bruke inntil tre prosent av det fondet er verdt ved årsskifte hvert år. I statsbudsjettet for 2019 er det vedtatt av Stortinget å bruke 2,7 prosent av verdien. Det er 231,2 milliarder kroner!  I følge et enstemmig Storting skal ikke mer brukes. Oljefondets penger skal investeres rundt om i verden. I dag er penger fra oljefondet investert i 73 land. Men ikke én krone i Norge!

Hva skjer med «bondens gård?»

Alle rapporter peker i retning av naturen vil spille en mer sentral rolle i Norges framtid. Eksperter peker på at vi må forvente mer regnskyll, flom, jordskred og andre naturkatastrofer. Det er flagget krise i norske fjell, fjorder og daler! Til og med byene kan få merke ekstremt vær! Hva gjør norske politikere? Den reiser rundt og trøster folk som mister alt de eier på grunn av det nye klimaet. Etter at nye rapporter og advarsler har kommet fra fagfolk verden rund, burde ikke ansvarlige myndigheter erklære katastrofe og erkjenne at alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å hindre nye katastrofer og tap av verdier som er skapt av generasjoner?  Burde man ikke erklære unntakstilstand i de mest utsatte delene av landet og sette i gang arbeid for å sikre folks verdier i de mest utsatte strøkene? Bør ikke regjering og Stortinget avvike fra alle selvpålagte restriksjoner for bruk av oljepenger og erklære at alle utsatte strøk skal trygges? Bør det ikke umiddelbart settes i gang arbeid med å beskytte de bygder og folk som lever i utsatte områder rundt om i landet? Det kan da ikke være noen katastrofe for norsk økonomi om for eksempel noen hundre milliarder kroner blir avsatt til å tilpasse det norske samfunnet til de nye naturutfordringer som ligger foran oss og «de kommende generasjoner».

Hva er viktigst? Et samfunn det er trygt å bo i eller usikre investeringer verden rundt? Jeg mener svaret gir seg selv. Hva gjør de som er satt til å styre landet vårt? Dessverre fint lite. De økonomiske beregningene til Finansdepartementet må følges framfor å sette i verk ekstraordinære tiltak for de som bor i utsatte lokalsamfunn. I disse tider, rett før et valg, er det ganske mange stemmeberettigede som bor i utsatte områder – «i de grisgrendte strøk», som det heter. Kanskje det kan bidra til at noe gjøres uten at man får høre den gamle leksa om at oljepengene ikke må røres og de økonomiske rammene må holdes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags