De kommende dagene avgjør om tørken ender med en langvarig krise for jordbruket vårt. Jordbruket er den største sysselsetteren i privat sektor. Næringsmiddelindustrien er den største delen av vår industri med 20 prosent av de industriansatte i Norge. En svekkelse av matproduksjonen får konsekvenser for trygghet, økonomi og arbeidsplasser. Betydelige verdier står på spill. Verdier vi ikke har råd til å miste.

Den svenske landbruksministeren sier de vil snu hver stein for unngå at tørken blir en stor krise. Regjeringen i Sverige er tydelig på at fellesskapet vil stille opp med friske penger for å få fram og skaffe fôr til dyra. De forbereder seg på at selv om det skulle komme regn, kan utfordringene bli store fordi det mangler minst 200 mm nedbør nå. Slik reduserer de usikkerhet. Landbruksministeren hjemme hevder derimot at regjeringen skal forsøke å unngå krise med de gamle økonomiske rammene. Det er en tydelig prinsipiell forskjell for hvordan de to regjeringene forholder seg til tørken.

Investeringene for å redusere risikoen for at tørken ender med en større krise må gjøres i takt med at det kan bli behov for dem - ikke etterpå. Det er de nærmeste dagene at alle som blir tvunget til å ta tøffe valg om hvorvidt de skal slakte ned større deler av besetningen, kan få den betryggende beskjeden om at friske midler kommer for å skaffe fôr. Slik vil flere dyr klare seg gjennom høsten og vinteren.

Situasjonen er ekstraordinær. Historikken viser eksempelvis at mai og juni i år er de tørreste på 125 år i Oslo. Det er bekymringsfullt hvis høyreregjeringen forhindrer investering av friske midler i å redusere risikoen. Å redusere risiko er noe vi gjør før et problem eller en krise oppstår. Etterpå kan det være for sent. Og i en biologisk produksjon som jordbruket får gale valg ekstra store konsekvenser. Det tar eksempelvis tre år å få fram en ny melkeku fra inseminering til første kalv.

Vi gjør lurt i å forsikre det vi ikke har råd til å miste. Vi forsikrer bilen fordi det økonomiske tapet kan bli stort ved skade. Vi forsikrer huset mot brann fordi vi ikke har råd til å miste verdien av boligen. Det er fornuftig, selv om det er sjelden det brenner. For samfunnet vårt er det svært klokt å forsikre tryggheten for maten. Det er en verdi vi ikke har råd til å miste. Friske midler må nå settes inn for å unngå de mest alvorlige konsekvensene av tørken.