Kulturkirken i Son er et solid skritt videre med tanke på realisering. Det sørget det borgerlige styringsflertallet i Vestby kommune for. Kulturkirken kommer på bekostning av ny skole i Hølen og en bedre utbygget skole på Brevik i Son. Tilhengerne av en kulturkirken har kjempet en lang og hard kamp for å få på plass dette bygget. Behovet for et forsamlingshus for kulturelle aktiviteter i Son og en solid dose med underskrifter er bare noe av alt som er brakt til torgs. Vi tror likevel befolkningen i Son og Hølen har problemer med å skjønne den politiske prioriteringen som styringsflertallet i Vestby nå legger for dagen. Vi tror det er mange som setter både brødstykker, grøt og kaffe i halsen når de ser hva som blir prioritert vekk for å få reist kulturkirken.

Kristelig Folkeparti i Vestby har hatt en ny kulturkirke i Son som sin fanesak i mange år. Satt på spissen er det 222 sjeler som stemte på KrF ved årets kommunevalg som sørger for denne prioriter- ingen. Bygging av kulturkirken var helt sentralt da den borgerlige samarbeids-plattformen skulle spikres i Vestby. Sett på bakgrunn av stemmetallet har KrF fått usedvanlig godt betalt. Det står dessverre likevel igjen som et gedigent paradoks at det er viktigere med en kulturkirke enn gode skoler for kommunens barn.

Hølensamfunnet er preget av en fantastisk dugnadsånd og et utrolig miljø. Ildsjelene står i kø for å bidra til å skape gode boforhold. En barneskole i nærmiljøet er og blir viktig for å opprettholde gode oppvekstvilkår. Det er ikke attraktivt for barnefamilier å måtte busse eller kjøre barna sine til skolen de første årene. Når skolen mangler, vil mange se seg om etter andre steder å bosette seg. Dermed er vedtaket om å legge en ny skole i Hølen på is på lengre sikt dramatisk for det lille Hølensamfunnet.

Skolegrensene i Son justeres og byggetrinn åtte på Brevik skole skrinlegges. Den nye Grevlingen ungdomsskole er snart sprengt og må bygges ut. Å treffe med elevprognosene i denne delen av kommunen har vist seg krevende. Det gir vedtaket om bygging av kulturkirken en bitter ettersmak. Den ettersmaken tror vi også de mest iherdige tilhengerne av kulturkirken kjenner på.