Fylkesmannen i Oslo og Akershus la i onsdag fem sin anbefaling til ny kommunestruktur i Akershus.

Her anbefales det at Akershus går fra 23 til ni kommuner. Politisk er det ingen som uttrykker overraskelse. Vi tror likevel at folk flest i Vestby er overrasket. For det anbefales at Vestby kommune slår seg sammen med en større Follo-kommune, eller velger mosseregionen.

Overraskelsen bunner nok i at politikerne i Vestby har vært så klare på at kommunen er robust nok til å stå alene. Samtidig er det et faktum at en rekke ulike rapporter og parametere bygget opp under det lokale standpunktet.

Her i avisen har vi tidligere ment at Vestby burde se mot mosseregionen. Dette har vi begrunnet med at mosseregionen og Vestby i dag har en rekke kommunale samarbeid. Samarbeid som fungerer og har fungert godt over mange år. I tillegg blir Vestby kommune etter hvert en del av det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg, og forlater Akershus Universitetssykehus.

Nå er det viktig å understreke at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt fram en anbefaling. Det er til sjuende og sist Stortinget som eventuelt må inn med tvang overfor Vestby kommune. Politisk er det derfor et godt stykke fram.

Vi nærmer oss også et nytt stortingsvalg. Erfaringsmessig ønsker ikke politikerne i nasjonalforsamlingen å ta altfor mange upopulære beslutninger kort tid før et valg.

Torsdag legger Fylkesmannen i Østfold fram sine vurderinger. Med bakgrunn i anbefalingen om Vestby, vil vi tro den politiske ledelsen i Våler er spente.

Det er i aller høyeste grad mulig å tenke seg at det anbefales at Våler også blir en del av Moss og Rygge. På samme måte knytter det seg spenning til Råde. Torsdag formiddag vet vi svaret.