Mediebildet domineres av kriger og flyktningstrømmer, humanitære kriser og tidvis av pandemifrykt. Men hvorfor faller – og forblir – noen av krisene utenfor nyhetsstrømmen?

Organisasjonen Leger uten grenser gjør seg noen refleksjoner i sin rapport om de hundretusener av mennesker som er rammet av en «glemt krise». Er det geografisk og kulturell avstand som gjør at vi ikke bryr oss?

I Pakistan dør 530 nyfødte. På verdensbasis dør en kvinne hvert tiende minutt som følge av medisinsk uforsvarlig abort. På Haiti står sykehus fortsatt ubrukt fem år etter jordskjelvkatastrofen. Den sentralafrikanske republikk tynges av krig, flyktningproblemer og mangel på mat og medisiner.

Sør-Korea erklærte i går at mersviruset var nedkjempet. Polio er nær utryddet, med prisverdig bistand fra Bill Gates og andre krefter. Ebola er et annet eksempel på at det nytter.

Men tuberkulose figurerer stadig blant «glemte» kriser, til tross for at ni millioner hvert år utvikler den dødelige sykdommen og den multiresistente varianten er på fremmarsj.

Skyldes passiviteten en forestilling om at sykdommen ikke lenger er noe som rammer «oss»?

Eller ligger forklaringen i en legemiddelindustri som prioriterer de mest lønnsomme sykdommene? Eller skyldes det dypest sett at verdenssamfunnet simpelthen ikke har kapasitet til å håndtere alle humanitære kriser?

I så fall dreier det seg mer om organisering enn prioritering. Den velbergede del av verden har utvilsomt ressurser til å bidra atskillig mer, også overfor de krisene som faller utenfor den internasjonale nyhetsstrømmen.

Kunnskap om en krise er en forutsetning for at den skal kunne løses eller avhjelpes, poengterte nødhjelpskoordinator Lindis Hurum fra Leger uten grenser. Organisasjonen yter i så måte et viktig bidrag, ved siden av sitt mønstergyldige arbeid blant de «glemte».

Appellen går i mange retninger, ikke minst til FN, til regjeringer og andre myndighetsorganer og ikke minst til mediene.

I siste instans går den til hver enkelt av oss, om å yte et bidrag til å avhjelpe menneskelig nød.