Søknadsfristen for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Akershus er 1. november 2016. Det er svært viktig for oss å gjøre alle som omfattes av oppreisningsordningen kjent med ordningen og muligheten for å søke om oppreisning.

Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003. Alle som kan falle inn under denne ordningen bør søke oppreisning. Hvis du vet om noen som bør søke ønsker vi at man oppmuntrer dem til å søke. 

Flere av søkerne har gitt uttrykk for at det å få en oppreisning oppleves som en anerkjennelse av deres vanskelige barndom og voksenliv, og at det offentlige nå tar et ansvar for urett som har skjedd. Flere gir uttrykk for at det å bli trodd er viktigere enn pengebeløpet de mottar.

Fylkeskommunen og de samarbeidende kommunene har påtatt seg et moralsk ansvar og gir en uforbeholden unnskyldning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert utenfor hjemmet av barnevernet. De som tilkjennes oppreisning får også et pengebeløp. Oppreisningsordningen omfatter alle kommunene i fylket. Oppreisningsbeløp fra samarbeidskommunene kommer i tillegg til oppreisningsbeløpet fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen samarbeider også med fire kommuner om ordningen: Bærum, Asker, Ski og Oppegård.

Fra oktober 2012 til september 2016 har vi fått inn 165 søknader. Av disse kommer 58 søknader fra Asker og Bærum, 50 fra Romerike og 39 fra Follo. 18 søkere kommer fra kommuner utenfor Akershus. Søknadene behandles fortløpende, og saksbehandlingstiden er 6 måneder. Hittil er 133 søknader behandlet, hvorav 73 er tilkjent oppreisning. Søkere som faller utenfor vår ordning, kan likevel ha mulighet for å søke om statlig rettferdsvederlag.

Akershus fylkeskommune og kommunene ønsker med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning gis i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.