Torderød gård og en låve til begjær - eller besvær?

Slik ser arkitektfirmaet Tegn 3 for seg at en ny bygning på Torderød ka se ut. Tegningene ble presentert i 2015.

Slik ser arkitektfirmaet Tegn 3 for seg at en ny bygning på Torderød ka se ut. Tegningene ble presentert i 2015.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev om Torderød og låve-planene, signert Thor Chr. Hansteen nestleder i Punkt Øs styre.

DEL

LeserbrevEn låve til begjær - på Torderød - kan lett bli en låve til besvær. I Moss Avis 27. september ble det presentert planer om storstilt oppgradering av Torderød gård som også kan inkludere et nytt «låvelignende bygg» på Torderød gård på Jeløy. Planene, som samlet er kostnadsberegnet til 68,5 millioner tenkes som en gave til byen i forbindelse 300-årsjubileet i 2020. Formannskapets vedtak skal endelig vedtas i Bystyret, og det skal også forelegges Fellesnemnda mellom Rygge og Moss.

Det foreslåtte nybygget på Torderød alene har et kostnadsestimat på 45 millioner kroner. Samtidig må Moss Kommunale Eiendomsselskap sørge for nødvendig vedlikehold på eksisterende eiendomsmasse for å unngå merkostnader og verditap.

Låven på Alby gård

Et nytt bygg på Torderød vil øke de samlede driftskostnadene til Moss Kommunale Eiendomsselskap. Det kan være både fristende og spennende å utvikle nye bygg, men som enhver grunneier har Moss Kommunale Eiendomsselskap et ansvar for å ta vare på de eiendommer man allerede har.

Moss Kommunale Eiendomsselskap eier allerede en låve som sårt trenger vedlikehold, og det er låven på Alby gård. Om ikke så mange år frem i tid må Moss Kommunale Eiendomsselskap uansett gjennomføre en kostnadskrevende oppussing av låven på Alby. Fordi Alby ligger i et landskapsvernområde vil det ikke bli aktuelt å rive låven, og på den måten slippe unna kostnader.

Det bør utredes nærmere om det i stedet vil være bedre prioritering av midlene om man i stedet for å bygge nytt låvebygg på Torderød foretar en oppgradering av låven på Alby. Ikke minst gjelder dette i forhold til den nye kommunen som er etablert på tidspunktet for ferdigstillelse.

Saksdokumentene til Formannskapet i denne sak viser at man ikke har foretatt noen vurderinger omkring alternativ anvendelse av midlene. Alby har ikke blitt vurdert som alternativ til Torderød, noe som ikke hadde vært unaturlig å gjøre i en slik saksfremstilling, ut i fra ønske om å klargjøre helhet i økonomi med hensyn til bygging på kort sikt og økonomi i drift på lang sikt.

Det er fullt mulig å gjennomføre den del av planene som går ut på å restaurere eksisterende bygningsmasse på Torderød, men at man i stedet for å bygge nytt bygg på Torderød i stedet bruker midlene for dette til restaurering og utvikling av låven på Alby.

Mange muligheter

Med en oppgradering av låven på Alby kan den dekke behov ut over det som kan dekkes av et nytt bygg på Torderød:

  • Den kan gi rom til en flerbrukshall som benyttes til kunstutstillinger, konserter, danseoppvisninger og til møte- og konferanselokaler.
  • Videre kan den benyttes som fremtidig lokale for Momentum-biennalen og til kontorer for Moss Kommunale Eiendomsselskap.
  • Et permanent utstillingslokale for «Terracotta-kvinnene» er også mulig.
  • Hvis et fremtidig bystyre finner ut at man trenger ny bystyresal, kan denne enkelt og uten store kostnader flyttes til Alby hvis låven der allerede er oppgradert.

Det er positivt at Moss Kommunale Eiendomsselskap i utspillet bekrefter at de mener å ha nødvendige økonomiske midler til å gjennomføre et prosjekt av denne art.

Hele Mosseregionen har et nært forhold til Alby, mens Torderød er kjent hos en vesentlig snevrere krets. Alby er nasjonalt kjent, og er et positivt og viktig bidrag til å bygge merkevaren Moss. I kunstsammenheng er Alby vel kjent ut over landets grenser og har besøkende fra hele landet.

Med sitt utadrettede tilbud til et stadig bredere publikum har Alby, med Galleri F15, det største potensialet til å tiltrekke seg besøkende som kan ha glede av tiltaket.

Ved å satse på en oppgradering av låven på Alby som gave til byens 300-årsjubileum får man foruten å sikre forsvarlig økonomisk drift både en godt synlig og storslått gave til byen samt et bygg som vil være til glede ut over hele Mosseregionen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags