Uenighet, ikke korrupsjonsanklage

Av
DEL

LeserbrevArbeiderpartiets Åsmund Svendsen inntar en lite kledelig offerposisjon i sitt innlegg den 14. mars. På seg selv kjenner man kanskje andre, men ulikt Svendsen har jeg aldri beskyldt mine kolleger i Moss bystyre for korrupsjon. Jeg kan godt sitere fra mitt eget innlegg: «Det er få politiske prosesser over flere tiår som har en «entydig» forklaring på hvorfor det har gått som det har gått, og det er selvfølgelig flere aktører som må ta skylda for at tidenes største infrastrukturprosjekt i Moss ikke blir så bra som det kunne ha blitt.» Som alle andre er jeg fullstendig klar over at flertallets stahet og oppsiktsvekkende tonedøvhet overfor befolkningen i striden om plassering av jernbanestasjonen har en lang og broket historie. Den strekker seg tilbake til tiden lenge før Peterson og andre hjørnesteinsbedrifter ble lagt ned og Moss sentrum dermed forandret seg dramatisk. Drømmen om å tjene millioner på «Barcode light» i Værla er bare én, dårlig belyst del av det store bildet som vi fortsatt forsøker å få klarhet i. Isteden for å føle seg krenket og beskyldt for korrupsjon kunne Svendsen heller forsøkt å besvare den helt rimelige kritikken av samrøre mellom eiendomsinteresser og jernbaneutbygging.

Er Arbeiderpartiet enig i at det er en uheldig utvikling at Bane NOR drives som om det var et kommersielt selskap, og kombinerer rollen som jernbaneutbygger med den langt mer innbringende rollen som en av Norges største eiendomsinvestorer? Er det sikkert at det var lurt for tilliten til jernbaneprosessen at også Moss kommune, gjennom Moss kommunale eiendomsselskap, har valgt å opptre som eiendomsinvestor, og opprettet et felles aksjeselskap med Bane NOR Eiendom kalt AS Sjøsiden, før stasjonsplasseringen var ferdig behandlet? Dette handler altså ikke om korrupsjon eller personlig vinning, men om en helhetlig samfunnsutvikling hvor stat og kommune «leker» butikk isteden for å ivareta sine roller som demokratiske organer. Fram til vi eventuelt får noen tilfredsstillende svar på disse spørsmålene vil Rødt fortsette å belyse slike sammenhenger, enten Svendsen liker det eller ikke.

I disse dager diskuteres ”avbøtende trafikale tiltak” for å gjøre noe med den prekære trafikksituasjonen i Moss. Alle de politiske partiene nå er opptatt av dette, men det kommer ikke alltid fram at situasjonen er et resultat av jernbanestasjonen ble lagt til sjøsiden/Værla. Jernbanetraseen burde vært lagt i tilnærmet rett linje i tunell under byen, med stasjon under Basartaket/Myra, samtidig som Statens Vegvesen anla ny Riksvei 19 i tunell fra Kleberget til Årvoll. Med jernbanestasjon på «sjøsiden» er ikke dette mulig, og dermed må byen slite med fergetrafikk i uoverskuelig framtid. Det er ikke rart at folk vil ha svar på hva som har foregått.

Eirik Tveiten

Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags