Om godskapasitet på jernbanen

Av
DEL

LeserbrevSvar til Fred Jørgen Evensen og Jarle Rasmussen Bane Nor:
Dere stiller dere tvilende til Arild Svenson's påstand om at dobbeltsporet gjennom Moss ikke vil få tilstrekkelig kapasitet for fremtidens godstrafikk. På et infomøte i Fredriktad for cirka 2 år side fikk Elisabeth Nordi spørsmål om godskapasiteten på Inter City. Hun er prosjektsjef i Bane Nor og burde være rette person for dette spørsmålet.

Hennes svar bekrefter Svensons påstand: Planlagt dobbeltspor vil ikke gi nevneverdig økning av godskapasiteten. Planlagt utbygging er primært for persontrafikk til Oslo og mellom Østfoldbyene. Godstrafikken skal tas over østre linje.

Rasmussens påstand er at anlegget er beregnet for et godstog pr time, døgnet rundt. I tillegg skal frekvensen på persontogene økes. Persontog og godstog kjører med forskjellige hastigheter og man behøver ikke så mye jernbaneteknisk kompetanse for å forstå at planlagt dobbeltspor ikke vil få slik kapasitet.

Hadde det blitt bygget inn lange og mange vente-kryssningsspor ville dette vært mulig, men siden traséen gjennom Østfold skal gjennom samlige Østfoldbyer og følge tettbygde strøk, vil dette bli vanskelig og kostbart.

Så hvem skal vi tro på, Nordi eller Rasmussen? Begge uttaler seg som representanter for Bane Nor. Dette er grunnleggende spørsmål som byens politikere burde ha kjennskap til. Jeg frykter at jernbanen til Moss blir et blindspor. Det vil si endestasjon for lokaltrafikk for Oslo. Godstrafikk og expresstog vil finne en annen traséen. Er dette en ønsket situasjon?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags