Gå til sidens hovedinnhold

De fattige og de folkevalgte

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Våler lever til sammen 74 barn under fattigdomsgrensa. Barn som litt etter litt forsvinner ut av fotballaget og fellesskapet. Det omtales gjerne som et problem at de fattige er blant dem som ikke har noen stemme i samfunnsdebatten.

For fire år siden fikk kommunen tildelt 100 000 statlige kroner til å lage analyse av fattigdomsutfordringene i kommunen. Dessuten forpliktet kommunen seg til å gjennomføre «en helhetlig plan for å forebygge og redusere barnefattigdom og sosial eksklusjon». Det var i hvert fall fylkesmannens krav ved tildelinga. Pengene kom på kommunens konto, men en seriøs og kunnskapsbasert analyse ble aldri gjort. Og planen så aldri dagens lys.

Hva var det som svikta? Under det forrige møte til helse- og omsorgsutvalget i kommunen, brukte vi i Våler SV innbyggerdialogen til å reise nettopp dette spørsmålet. Vi ble noe forundra over svaret fra utvalgslederen. Brynjar Høidebraaten svarte nemlig at han var fornøyd med hvordan pengene hadde blitt brukt. Han mente til og med at pengene var brukt i tråd med fylkesmannens krav for tildelinga. Pengene hadde jo blitt delt ut til gode formål for NAV-brukere og deres barn, og «de som hadde søkt til NAV, hadde fått». Og dessuten hadde en gruppe fått julekurv av NAV. Det er selvfølgelig helt strålende at familier som strever, fikk en ekstra håndsrekning fra NAV. Problemet er at kommunen fikk tildelt pengene til et annet formål; nemlig å arbeide med barnefattigdom som et samfunnsproblem ved å lage en faglig analyse og deretter «gjennomføre en helhetlig plan». Altså et faglig systematisk arbeid. Skal vi på en seriøs måte bekjempe barnefattigdom, trengs det langt mer enn ren almisse-politikk.

Tilbake til spørsmålet: Hvorfor ble det aldri gjort noen seriøs analyse, og hvorfor ble det aldri laga noen helhetlig plan til tross for at staten ga penger til nettopp dette? Svaret kan synes å ligge i at de folkevalgte i kommunestyre og utvalg ikke har engasjert seg godt nok i saken. Det er nemlig på det rene at kommunen ikke engang har sendt fylkesmannen sluttrapporten som hun skrev at hun forventa å få etter prosjektperioden. Det kan også tenkes at svikten handler om manglende forståelse for systematisk arbeid med fattigdomsbekjempelse, både på administrativt og politisk nivå. De kritiske spørsmål fra våre folkevalgte har uteblitt, og barnefattigdom synes heller ikke å ha blitt satt høyt nok på dagsorden. Til tross for at politisk ledelse sa nei, var det så mange innbyggere i Våler som i fjor høst valgte å skrive under på Våler SVs krav om handlingsplan mot barnefattigdom, at denne saken nå på ny kommer på kommunestyrets saksliste. Vårt håp er at de folkevalgte denne gang tar de fattige barnas sak på større alvor enn det som synes å ha vært tilfelle ved forrige korsvei.

Barnefattigdommen øker i Moss 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.