Toget har (ennå) ikke gått, det er ikke for sent

SENTRUM: Slik har man forestilt seg en løsning ved basartaket tidligere, Eirik Tveiten vil, dersom valgresultatet tilsier det, fremme forslag om å revitalisere planene.

SENTRUM: Slik har man forestilt seg en løsning ved basartaket tidligere, Eirik Tveiten vil, dersom valgresultatet tilsier det, fremme forslag om å revitalisere planene.

Av
DEL

MeningerI et leserinnlegg i Moss Avis den 1. august spør Høyres Jørn Wille om MDG, FrP, Ny Kurs og Rødt fremdeles vil kreve en ny utredning av jernbanestasjon på Basartaket/Myra etter valget.

Jeg kan ikke svare for de andre partiene, men dersom det etter kommunevalget den 9. september er et annet flertall kommunestyret (dvs ikke av Høyre/AP) vil Rødt fremme forslag om å få utredet alternativ plassering av ny jernbanestasjon i sentrum under Basartaket/Myra. Både tidligere og nåværende samferdselsminister har gjentatte ganger uttalt at han vil forholde seg til en bestilling om valg av trasé fra Moss kommunestyre. Og, enda viktigere: vi vil samtidig kreve at ny riksvei 19 (fergeveien) utredes i den samme prosessen: I tunell fra Kleberget til E6/Årvol med statlig fullfinansiering, uten bompenger.

Det finnes allerede en forundersøkelse for Myra-alternativet utført av Norsk Bane, som statsråden kan legge til grunn. Arbeidet med traseen fra Sandbukta til ca Mossefossen kan fortsette, siden en stasjon på Myra/Basartaket vil ha det samme trasevalget på denne strekningen.
Ny jernbanestasjon, en seier for Moss

Bane Nors svært fordyrende sving ned i det usikre kvikkleiereområdet på Værla, virker å være valgt for at Bane Nor skal sikre seg retten til å drive eiendomsspekulasjon og ivareta sine eiendomsinteresser. Vi vil at folk i Moss skal legge premissene for byutviklingen, ikke et statlig foretak som leker butikk med fellesskapets midler og drives av profitthensyn i eiendomsmarkedet. Bane Nor ønsker en utvikling av ”byens indrefilet” som betinger fortettet høyhusbebyggelse i hele det frigjorte området fra Kransen, via Fjordveien og hele sjøsiden ved Værla.

I steden kan det nye kommunestyret sørge for en vesentlig mer skånsom jernbane i tunell under byens sentrum og ta tilbake kontrollen over byutviklingen av bydelen Sjøsiden. Denne bør utvikles i tråd med behovene kommunen har til en ”Sjøsiden hage – mangfold, miljø, møteplass” inspirert ikke av Barcode i Oslo, men blant annet Diakonhjemmet hage.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags