Kan det rives så mye i bunnen av en skredutsatt skråning uten konsevenser?

Bildet viser at hele Nyquistbyen og Boyerbakken er revet. 4 etasje mur blokker som "Huset på prairien" og "Port Arthur"  gjenstår

Bildet viser at hele Nyquistbyen og Boyerbakken er revet. 4 etasje mur blokker som "Huset på prairien" og "Port Arthur" gjenstår Foto:

Av
DEL

LeserbrevKan det rives så mye i bunnen av en skredutsatt skråning uten konsevenser? 

Dette og mye annet om sikkerhet skal vi spørre BaneNOR om den 28. mars kl 18:00 på Bylab.

BBM har nettopp skrevet dette til prosjektleder Jarle Rasmussen:

Hei Jarle

Vi viser til BBMs varslet oppmøte den 28. mars kl 18:00. på deres åpne dag på Bylaben. Alle tilgjengelige kilder oppgir at et eventuelt ras ved Moss havn vil få meget store konsekvenser. På Faktaarket fra NVE er skadeomfanget oppgitt å være 87 av 100 mulige poeng. Dette betyr mulighet for mange dødsfall, skader og store materielle og samfunnsmessige kostnader. Oss bekjent har BaneNOR fortsatt ikke funnet et forsikringsselskap som vil påta seg risikoen.

På vegne av BBM bes om informasjon om bruken av boltene som er utplassert på utsatte hus i Moss. Vi spør:

1. Har dere lagt opp til muligheten for sanntidsmålinger på bevegelse på boltene?

2. Finnes mulighet for automatiske varslinger ved større bevegelse?

3. Brukes disse mulighetene i dag?

4. Hvis målingene må foretas på stedet hva må til for at dette skjer?

Vi har registrert en del bevegelse og sprekkdannelse i grunn ovenfor rivningsfeltet. Vi ser også at det har vært store bevegelser på sydenden av spuntveggen på havna etter oppfylling av underlaget for midlertidige spor. Dette område var tidligere et utløp for en bekk og området raste ut etter siste utvidelse av havneområdet. Spuntveggbevegelsene er rettet med store anleggsmaskiner og ved å montere mange vannrette h-bjelker. Vi regner med at det finnes andre mindre synlige konsekvenser på grunn av vibrasjoner og masseforflytning knyttet til anleggsarbeid og rivning av Nyquistbyen.

Vi spør derfor:

5. Er forsterkningen av spuntveggen og andre tiltak tilstrekkelig til å kunne ta de midlertidige togsporene i bruk?

6. Kan et eventuelt ras her forplante seg videre opp i kvikkleirefeltet?

7. Har dere rutiner for å måle/registrere bevegelser i grunn? Kan målingene offentliggjøres regelmessig?

8. Måler dere endringer i poretrykk i kvikkleirefeltet forårsaket rivning av store drenerte vei- og takflater, fjerning av vegetasjonslaget og andre endringer i dreneringsforhold i bakken? Kan målingene offentliggjøres regelmessig?

Hvem er det hos BaneNOR og/eller rivningsentreprenøren som har fått ansvaret for å følge opp dette? Har de tilstrekkelig kompetanse til å vurdere ovennevnte forhold og foreslå egnede mottiltak?

Er det fortsatt slik at BaneNOR ikke ser noe behov for å besvare våre spørsmål den 28. mars?

Mvh

Jonathan Parker. Leder Bedre Byutvikling Moss

Jonathan Parker

leder for Bedre Byutvikling Moss

Moss

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags