Hvordan få ny kurs i vår nye storkommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVi har registrert at mange stiller dette spørsmålet.

Først og fremst, hva bør en ny kurs innebære?

En ny kurs i lokalpolitikken vil innebære borgerdialog der byens innbyggere blir tatt på alvor. Dette skal gjøres via åpne prosesser der alle skal få mulighet til å øve innflytelse på sakene. En ny kurs vil innebære at vi gjennom konstruktive og ærlige diskusjoner i felleskap finner frem til de løsninger som byen og vi som bor her er tjent med.

NY KURS har fattet vedtak som vi vil legge til grunn når vi skal foreta evaluering av det regelverk som brukes i dag og som fører til at byens befolkning føler seg overkjørt og maktesløse i forhold til sine muligheter for å øve innflytelse på prosessene.

Vi har hele tiden hevdet at for å ha muligheter for en ny kurs i det lokalpolitiske arbeidet, må flertallet som i dag utgjøres av Høyre og Arbeiderpartiet brytes.

Dersom vi ikke klarer det vil vi få den samme situasjon etter valget i 2019 som den vi har i dag og som har vært situasjonen etter hvert lokalvalg så lenge vi kan huske.

Etter hvert valg får vi et resultat der vi har to store partier; Høyre og Arbeiderpartiet.

Disse to partiene oppretter hver sine forhandlingsutvalg og kontakter «småpartiene» for å skaffe seg styringsflertall. Det viktige i disse forhandlingene er å skaffe seg ordfører og for øvrig fordele de kommunalpolitiske hver som skal besettes.

Forhandlingene handler stort sett om fordeling av verv og i liten grad om politiske standpunkter. Riktignok forhandler man frem politiske manifest med oppramsing av vage politiske standpunkter som viser seg å ha liten verdi når man kommer til den politiske hverdag.

Det er Høyre og Arbeiderpartiet som må ta hovedansvaret for at demokratiet fungerer dårlig i Moss, men småpartiene må også ta sin del ansvaret så lenge de går til forhandlingene der de vektlegger posisjoner mer enn enighet om politiske standpunkter.

Vi så det sist høst når vi fikk skifte av ordfører fra Høyre til Arbeiderpartiet i Moss. Dette hadde ikke skjedd dersom ikke småpartiene hadde valgt eller skiftet side. De valgte side uten å få noe igjen bortsett fra posisjoner. De oppnådde ingen forpliktelser fra Arbeiderpartiet i sakene som gjelder havn, Rv19, fortsatt utbygging på Jeløya for å nevne noe.

Mange vil hevde at det er urettferdig å kritisere småpartiene, de har jo ikke andre valg enn å velge mellom Høyre eller Arbeiderpartiet. Dette er riktig, men de kan gå til forhandlingene med sikte på å oppnå gjennomslag for sine saker. Det er etter vår mening mer viktig enn å oppnå best mulig og flest mulige posisjoner.

NY KURS har som målsetting å bryte Høyres og Arbeiderpartiets flertall i Moss Kommune. Vi har som målsetting å bli en stor gruppe i det neste kommunestyret. Vi har ingen målsetting om å sanke stemmer som i dag går til «småpartiene». Våre stemmer skal komme fra de som inntil i dag har stemt Høyre eller Arbeiderpartiet.

Vi tror småpartiene er viktige for demokratiet og vi vil sammen med småpartiene søke å oppnå flertall og ved det etablere en ny kurs i lokalpolitikken. Vi tror at dagens småpartier vil kunne få mer igjen ved å samarbeide med NY KURS i stedet for å søke mot Høyre eller Arbeiderpartiet.

For oss er det mer viktig å finne gode løsninger på trafikkproblemene i Moss enn å få ledere i diverse utvalg. For oss vil det viktigste være at alle kommer til ordet og at de har mulighet for å øve innflytelse. For oss er det viktigste at de vedtak som kommunestyret skal fatte er gjennomarbeidet og forankret blant byens innbyggere.

Vårt arbeid i kommunestyret skal bygges på samarbeid gjerne også på det som er igjen av Høyre og Arbeiderpartiet.

Samarbeidet skal bygges på demokratiets verdigrunnlag. De som hevder at verdigrunnlaget er at flertallet bestemmer, har feil. Flertallsvedtak er et virkemiddel som demokratiet trenger, men det er ikke verdigrunnlaget. Verdigrunnlaget er å sørge for at alle kan tilegne seg nok kunnskap slik at de kan bruke sin kunnskap for å øve innflytelse.

I Moss er argumentene fra Høyre og Arbeiderpartiet at flertallet bestemmer. Dette innebærer at de ser bort fra sitt ansvar om å ivareta demokratiet. I et demokrati vil det alltid være slik at flertallet har et ansvar også for mindretallet. Et ansvar som innebærer at de må sørge for at alle kommer til ordet, at alle kan øve innflytelse før vedtak fattes.

Det er i grunnen enkelt å få dette til. Det som kreves er åpenhet og ærlighet samt at vedtak fattes på bakgrunn av prosesser og utredninger og ikke ved at man først bestemmer seg for siden å tilpasse utredningene og standpunktene til dette.

Trond Marthinsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags