I (om)kampens hete?

Av
DEL

LeserbrevOle Gjølbergs innlegg "Kvalitetssikre en fantasi, BBM?" inneholdt en imponerende antall faktafeil. Vi dokumenterte feilene i vårt svar "Er prof. Ole Gjølberg fritatt et hvert krav om etterrettelighet?"

Valgkampgulrøtter istedenfor argumenter

Gjølberg svarer på ingen av spørsmålene, karakteriserer min sinnstilstand og gjentar bare anklagene om manglende kompetanse hos Norsk Bane. Dette er hans eneste forklaring på at en kvalitetssikring av Myraalternativet er utelukket. Vårt forslag kalles for omkamp, men det er aldri votert over. Forslaget er heller ikke til hinder for arbeidene som pågår.

Oles valgkampgulrot er spekulasjoner på hvor fint det kan bli med gang- og sykkelsti langs Værlebukta til Moss! Faren for togparkering på Halmstad, planlagte utvidelser av havna til Ryggegrensen og/eller flytting av rv19 og ferjekai til Rygge er ikke tema for ham. Han innrømmer ikke at det er vedtatt dobbeltspor som fortrenger folk, Rv19, ferjekai og kontainere sydover til Rygge. I følge Inger-Lise Skartlien vil BaneNOR også klare å tvinge fram togparkering på Halmstad. Grunnen er at Gjølbergs trase utelukker togparkering i Såstadskogen. Gjølbergs  utvalg av opplysninger om antall ansatte i Norsk Bane og antall meter bane bygget, er helt irrelevant for kvaliteten på Myraalternativet. Der er selve rapporten, forfatterens kvalifikasjoner, erfaring og evner viktigst. Referansen fra Jørgs oppdragsgiver i Sverige er lagt ut på vår nettside og vår gruppe på FaceBook og sier sitt om selskapet.

Rygge kommunes innsigelse i 1999.

Norsk Bane er ikke bare dyktige, de var også heldige da de fikk et oppdrag fra folk i Moss som BaneNOR IKKE har fått. Oppdraget var så opplagt at både kommunene, sivilingeniør Jan Erik Hansen og vanlige folk snakket om det allerede i 1994! Et forslag ble lansert allerede i 1995. Ryggeordfører Asbjørn Frøholt ble med motstanderne på besøk til Miljøverndepartementet for å fremme langtunnelalternativet i 1999. Istedenfor å ødelegge kulturvernområdet ved Værne kloster ville Rygge kommune ha en tunnel direkte fra Sandbukta til Såstad. Problemet var at ingen i BaneNORs toppledelse hadde vett til å utrede dette. BaneNOR og Gretha Kant var enige om at stasjonen skulle være på havna og traseene i Rygge og Moss ble ført fram ditt. Den gamle konsekvensutredningens anbefaling av en stasjon på Myra var glemt og Rygge fikk kommunesammenslåing.

Bemanningskrise i Jernbaneverket 2012

Etter at traseene ble sammenslått i 2012 synes Jernbaneverket det var for sent å gjøre om gamle planer. De var underbemannet og overlesset med utredning av IC triangelen. Sjøsideavtalen var undertegnet og ordfører Tage Pettersen hadde allerede lovet en stasjon på havna på vegne av Nye Moss! I følge Bane NOR var den gamle traseen fra 1993 så god at den slapp kvalitetssikring sammen med de andre traseene i IC triangelen. I kvalitetssikringsrapporten (KS1) som ble lagt fram for Stortinget i 2013 sto det at banestrekningen var allerede bygget! Dette går fram av kvalitetssikringsrapporten april 2017 (KS2). KS2 rapporten melder også at Bane Nors byggekostnader steg med 60% i løpet av 3 år uten å ta med prisstigning (se fig 7 i KS2 rapport). Dette er forståelig ut fra  terrenget som traseen krysser og rapportens omfattende kritikk av BaneNORs prosjektering. 

Kostnadskalkylen er verdiløs?

Norsk Banes kostnadskalkyle er verdiløs ifølge Gjølberg - en man med ingen jernbanekompetanse! Norsk Banes trase har en brøkdel av BaneNORs geotekniske utfordringer og kostnadsoverslaget gir enhetspriser på alle delstrekninger. Noen er sammenfallende med Bane NORs og kan fort tilbakevises i tilfelle feil. Ett år har gått og ingen feil er påvist. BaneNORs 60% prisstigning er minst 20% høyere enn vanlig, men med en tilsvarende økning blir Myralternativet fortsatt 1 milliard kroner billigere enn vedtatte dobbeltspor! I tillegg kommer 2 milliarder i besparelser på Rv19!

BBM driver ikke med omkamp om gamle utgåtte dobbeltsporløsninger fra 1993! Prosjektet har nok å stri med uten BBMs hjelp. Blant annet frykter vi utfallet av totalentreprisekonkurransen. Stortinget kan fort steile når det endelige tallet offentliggjøres. Derfor sier vi ja til kvalitetssikring av Myraalternativet som to samferdselsministere har åpnet for. Hva HINDRER en kvalitetssikring av Myraalternativet før det er for sent?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags