Ingen anbefaler boliger og byutvikling tett på havn, ferge og jernbanestasjon

Når det åpenbart er svært mange ulemper ved å legge stasjonen på havneområdet, er det eneste ansvarlige å stoppe opp og utrede mulige alternativer, mener John Bilek.

Når det åpenbart er svært mange ulemper ved å legge stasjonen på havneområdet, er det eneste ansvarlige å stoppe opp og utrede mulige alternativer, mener John Bilek. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev"Støy dreper, vi har stadig mer forskning som viser at forekomsten av dødelige hjerte-karsykdommer og hjemmeulykker med dødelig utgang er dramatisk høyere i støyutsatte boligområder. Det er bortimot dobbelt så mange som dør av veitrafikkstøy enn som blir drept i trafikkulykker", i følge SINTEF og nyere forskning skriver Statens Vegvesen.

Link til saken fra Statens Vegvesen:

http://vegnett.no/2016/04/dobbelt-sa-mange-dor-av-stoy-som-av-trafikkulykker/

"I utgangspunktet bør det ikke etableres gods- eller fergeterminaler med mindre enn 300 meter avstand til boligbebyggelse. Det skyldes primært hensynet til støy og estetiske forhold. Den foreslåtte avstanden til ny bybebyggelse i Moss synes å være kortere."

"Fergevirksomheten er en forlengelse av riksveinettet og bør legges så langt unna bybebyggelsen som mulig. Støy i Norges mest trafikkerte riksfergesamband er ikke til å unngå. Dersom fergene må inn på det kommunale havneområdet må containerskipene ligge nærmest bebyggelsen. Det er mindre støy fra anløp av 10-15 containerskip per uke enn fra ere titalls fergeanløp per dag."

Dette skriver Sitmarapporten "Samfunnsnytten av Moss havn" på side 30 i følgende link : https://48vlpl2642pa30ejq72t9ozh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/04/Samfunnsnytten-av-Moss-Havnrapport-26.-mars-2015-endelig-versjon.pdf

Når det gjelder støy, stukturlyd og vibrasjoner fra tog skriver jernbanekompetanse.no (sitat):

"Sammenligning av vegtrafikkstøy og jernbanestøy synes å vise at jernbanestøy er mer forstyrrende for kommunikasjon (samtaler, telefonsamtaler, radiolytting, TV-titting) enn vegtrafikkstøy."

"De vesentligste bidragene til støybelastning stammer fra kurveskrik, stoppesko, skinnebremser, bufferstøt og motorstøy fra ventende lokomotiver, kjørende lokomotiver med og uten vogner og kjølevogner. Spesielt skapes det mye støy når godstog stopper som følge av bufferstøt, hvin fra bremser, frigjøring av trykkluft osv."

Link til rapporten om jernbanestøy: http://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Støy_og_vibrasjoner

Det finnes ingen analyser om virkningen av den samlede belastningen som all samferdselsstøyen på havneområdet vil medføre. I tillegg til støy fra persontog og passerende godstog, har vi støy fra personbiler og tungtrafikk fra fergene, støy fra lasting og lossing av containerskip samt fra lasting og lossing av containere på godstog og lastebiler og man får selvsagt også belastningen med all trafikkstøyen fra bil- og kollektivtrafikk til og fra stasjonen.

Selv om man får R19 i tunnel vil trafikkbelastningen og støy på selve havneområdet mellom tunnelen og fergene fra biler og tungtrafikk fortsatt bli den samme som i dag.

Hvordan i all verden kan man finne på å legge nye boligområder tett inntil noe som kommer til å bli ett av Norges mest trafikkerte områder? Hvorfor er det ikke foretatt faglige analyser av de samlede virkningene?

Stopp jernbanen nå! Det må først foretas analyser av samlet støybilde og samtidig utredes andre alternative byutviklingsmuligheter for Moss. Det fortjener byen og innbyggerne.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags