Mossingene gjør Moss – uavhengig av jernbanekonsept

Illustrasjonsbilde fra BaneNor. Hva som blir endelig utseende på området er opp til mossingene

Illustrasjonsbilde fra BaneNor. Hva som blir endelig utseende på området er opp til mossingene Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevJeg vil berømme Folkeaksjonen (ABBM) for deres engasjement.  Mye arbeid har gått med på å opplyse innbyggerne om hva som skal skje og vise hvordan dette vil påvirke oss og byen. Folkeaksjonens alternative trasé er basert på tidligere konsept, men ikke utredet eksplisitt med grunnboring, overdekning, trafikk og konsekvenser slik dagens vedtatte løsning er. Folkeaksjonen ønsker nå en utredning til 250 000kr for å verifisere deres trasevalg. Det er brukt flere hundre millioner kroner på utrednings- og planarbeid som grunnlag for vedtatte trasé. Det er derfor oppsiktsvekkende at ABBM tar så lett på å sine påstander om at deres alternative løsning ikke medfører rivning av noen hus eller nærmest i ingen negative konsekvenser for Moss eller dets innbyggere. Selv med utredningen de ønsker seg vil man ikke kunne se konsekvensene for byen. Jeg har forståelse for at det er  en forlokkende tanke med en løsning der alt bare ble til under bakken mens alle innbyggerne levde lykkelige uvitende på overflaten. 


Det er for lengst vedtatt ny jernbanetrasé gjennom Moss samt prosjektert hvordan denne skal bygges. Arbeidene med byggingen starter nå – august 2017. Som politiker og bystyrerepresentant for Venstre har jeg fulgt siste tredjedel av denne prosessen, som totalt har vart over flere tiår. Som innbygger har jeg opplevd hvordan det er å bo i det aktuelle planområdet og få sin bolig innløst av BaneNor. Som både politiker og berørt innbygger har jeg satt meg spesielt inn grunnlagsdokumentasjon og benyttet nesten hver anledning med informasjonsmøter. 


Å bo i planområdet for et slikt utbyggingstiltak er en belastning som medfører mye usikkerhet og stress. Min familie og jeg flyttet inn i 2010, og har derfor ikke vært utsatt for dette på langt nær så lenge som andre beboere i området. For å få tidlig innløsning krever det særskilte hensyn. Alle andre må vente til reguleringsplanen er godkjent før innløsningsprosessen starter. Dette var klart først våren 2017. Mange beboerne i planområdet har gått lenge over 5 år med en tilstand der de vet de må flytte, men ikke når de kan flytte. Selve innløsningsprosessen og flyttingen krever stor innsats fra hver boligeier for å sikre at oppgjøret er tilstrekkelig for å skaffe seg et nytt tilsvarende hjem. Nå i august 2017 er belastningen allerede tatt for mange av innbyggerne i planområdet.


Etter alle infomøter og flere tusen sider med sakspapirer og dokumentasjon er den tydeligste konklusjonen at det ikke er mulig å lage en ny jernbaneløsning for Moss uten noen negative konsekvenser. Vedtatte løsning vil ha både fordeler og ulemper på lik linje med andre tenkelige løsninger for jernbane gjennom Moss. Mitt fokus som bystyremedlem har vært i denne og forrige periode å jobbe for at vi som by og innbyggere klarer å dyrke og utnytte de fordelene og det enorme potensialet som kommer med det store jernbaneløftet i Moss, og minimere ulempene.  Det er på tide at vi begynner å se fremover og at vi klarer å utnytte dette fantastiske potensialet vedtatte jernbaneløsning vil gi for byen og vi som bor her. Vi må passe på at vi klarer å dyrke og utnytte fordelene mens vi har muligheten - at ikke toget går mens vi er opptatt med å dyrke ulempene. 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags