Om byggeprosjektet på Glassverket

REDEGJØR: Liv Leirstein om bygge- og utvekslingsprosjektet i dette området på det tidligere glassverket.

REDEGJØR: Liv Leirstein om bygge- og utvekslingsprosjektet i dette området på det tidligere glassverket. Foto:

Av

Leserbrev skrevet av Liv Leirstein, Moss Frp

DEL

MeningerDa jeg har vært utenlands, har jeg først nå i helgen fått lest MA sitt referat fra møtet i teknisk utvalg 1.ds. og leserbrev om «Bunnpris-tomta».

Jeg møtte for første gang som vara i teknisk utvalg denne perioden. Må si at det var et ganske interessant møte.

En av sakene gjaldt et Planinitiativ for Glassverket felt B01 (Bunnpris-tomta). Rådmannens innstilling til vedtak var at de kunne gå videre med planarbeidet på bakgrunn av innsendt materiale med noen forutsetninger. Vi i FrP var innstilt på å stemme for rådmannens innstilling. I møtet ble planinitiativet presentert av arkitekt Jan Fredrik Johansen fra Jansen Arkitekter, og jeg likte det jeg så og hørte. Planinitiativet skal følges opp med en detaljert reguleringsplan, slik at vi får prosjektet til politisk behandling på nytt.

LES OGSÅ: En presisering: Bunn eller toppris på Glassverktomta?

I diskusjonen som fulgte etter presentasjonen, oppstod det stor forvirring. Noe som var greit og som alle var enige om, var at utbyggingsplanene burde være innenfor rammene av den vedtatte sentrumsplanen. Men så kom spørsmålet: Hva er utnyttelsesgraden der? Vet ikke om jeg husker alle tall som ble nevnt, men kanskje 145, 180 eller 220. Hverken kommunalsjef, byarkitekt eller andre fra administrasjonen kunne svare på dette! Flaut, spør du meg. Da forslaget ble fremmet om at man skulle tilpasse prosjektet til rammene i sentrumsplanen, hengte man på et tall, jeg husker ikke hvilket, men jeg stemte imot. Ville ikke være med på «tenk på et tall» i denne sammenheng.

I denne saken er det altså ikke snakk om noe avvik eller dispensasjon fra planene, men i en annen sak var det samme flertallet ganske så «slepphendt».

Det var saken om Herfordtsgt 4 på Skarmyra. Her var det tidligere gitt dispensasjon og tillatelse til diverse tiltak: riving av eksisterende garasje og oppføring av ny, samt tilbygg til eksisterende bolig og uthus. Det var innkommet naboklager på kun en av dispensasjonene, nemlig et glasstilbygg på 3,8 m!

Det var kun jeg (FrP) som ville ta klagen til følge. Synes ikke man behøver være arkitekt eller annen fagperson innen området for å forstå at et slikt glasstilbygg kolliderer med den unike bebyggelsen på Skarmyra, og kanskje spesielt i dette «hjørnet» av Skarmyra hvor de aller eldste husene ligger.

Saken/klagen sendes videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, og det er bare å håpe på at noen der, etter min mening, har bedre forstand!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags