Svar til Enghaug. Overtramp og avisens eget ansvar

Er det urimelig av innbyggerne å  kreve at kommunen legger frem de faglige vurderingene der det fremgår at jernbaneskinner og containervirksomhet er den beste arealutnyttelsen av Værla og gir den beste og mest fremtidsrettede byutviklingen for Moss?

Er det urimelig av innbyggerne å kreve at kommunen legger frem de faglige vurderingene der det fremgår at jernbaneskinner og containervirksomhet er den beste arealutnyttelsen av Værla og gir den beste og mest fremtidsrettede byutviklingen for Moss?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert John Bilek.

DEL

ByutviklingsdebattenDet er helt på sin plass av og til ta opp dette temaet om språk og ordbruk i debatter. Men, det er ikke mange dagene siden Moss avis viet forsiden på akkurat dette temaet. Derfor kan ikke hensikten å ta opp dette nå igjen være annet enn å avlede debatten, piske i rørt vann og prøve å mobilisere tilhengerne av valgte løsning. Alle vet at det mest reale og mest effektive er å gå direkte på de svært få som er ufine og som folk flest er enige om at er å gå over streken. Dersom BBM oppdager åpenbart overtramp kontaktes i såfall vedkommende direkte og man luker ut det man anser som overtramp.

Men hvor skadelig er egentlig litt ufin ordbruk sett opp mot andre ting i samfunnet? Og hva gir det utrykk for? Hvorfor roper så mange egentlig så høyt i denne saken? Det burde være mye mer interessant, men det temaet hoppes elegant over.

Alle vet at trafikken kan være farlig og at mange dør i trafikken hvert år. Allikevel beveger vi oss alle ut i trafikken. Hver dag. Men ord er plutselig blitt for ubehagelig å møte for noen, at de forholder seg tause og borte fra debatten, påstås det? Er det mulig? Og de kaller seg politikere? Og som stort sett er flinke med ord. Nei, vet dere hva, ta heller direkte til motmæle mot de veldig få som er ufine og sett heller disse få personene og ukvemsordene deres på plass.

Noe som også er svært alvorlig, mye mer alvorlig, er at dersom Moss bruker flere milliarder mer enn nødvendig, så er det andre viktige samfunnsoppgaver som ikke blir løst. Det er alvorlig det. Andre får ikke den veien de har ventet så lenge på. Trafikkfarlige veier noen til og med dør på fordi det ikke er penger til å utbedring. Rekken er lang av mulige svært alvorlige konsekvenser – hvor politikernes prioriteringer er helt avgjørende for utfallet. Det er noe å tenke over.

Hovedproblemet og årsaken til den høye temperaturen hos enkelte er at politikerne rett og slett ikke klarer å overbevise byens innbyggere om fordelene for byen med valgte løsning. Det etterspørres stadig vekk om ikke politikerne kan fremlegge faglig dokumentasjon på at valgte løsning faktisk er best. Men man får ingen dokumentasjon. Politikerne har heller ikke klart å skaffe profesjonelle kommunikasjonseksperter til å forklare innbyggerne om fordelene. Da har man et åpenbart stort problem, som politikerne langt på vei kan takke seg selv for.

Det må jo være noen alvorlige feil når byen ser ut til å enda opp med den dokumentert dyreste og den dokumentert dårligste løsningen. I traséutredningen fra 1993 så scoret jo en stasjon på Bjerget (2A) best på flest punkter, samt at en langtunnel tilfredsstiller best alle dagens InterCity krav. Da har folk faktisk lov og grunn til å bli forbannet.

Politikerne har hele tiden hevdet at det ikke er mulig med andre traseer fordi da må i såfall halve sentrum rives med enorme konsekvenser og til enorme kostnader. Etter hvert viser det seg at konsekvensene for byen ifbm utbyggingen med f.eks rivning av 87 hus og en diger kulvert, er mye mer og langt mer alvorlig enn tidligere kommunisert.

Moss avis kan faktisk selv bidra til å dempe språkbruken ved å ta opp og belyse redaksjonelt lagt mer enn det man hittil har gjort. F.eks:

1.Fremlegge de faglige vurderingene der det fremgår at jernbaneskinner og containervirksomhet er den beste arealutnyttelsen av Værla og gir den beste og mest fremtidsrettede byutviklingen for Moss. Hvilke andre alternative byutviklingsmuligheter har byen?

2.Lage artikler om byens tre store støykilder havnestøy, jernbanestøy og riksvei/fergestøy vurdert mot eksisterende og planlagt by- og boligutvikling sett i forhold til regjeringens krav om støyfri og forurensningsfrie bolig og oppvekstvilkår? Er dette fremtidsrettet og god byutvikling?

3.I Drammen krevde kommunen at alle mulige traséer skulle grundig utredes for å skaffe seg best mulig grunnlag til å være mest mulig sikre til å ta den beste beslutningen og for å få innbyggernes aksept for traséen. Kan Moss avis sette fokus på hvorfor dette ikke kan og bør gjøres i Moss?

4.Kan Moss avis sette fokus på næringslivets behov for Moss containerhavn og presentere de 10 viktigste kundene og nøkkeltall fra regnskapene de siste årene og deres reelle behov for Moss containerhavn? Hva tenker disse næringslivslederne om at denne flotte sjøsiden i sentrum av Moss brukes til jernbaneskinner og containervirksomhet? Hvor mye sparer disse bedriftene konkret i kroner på Moss containerhavn kontra Borg Havn?

5. Kan avisen legge frem faglige vurderinger av hvilke satsningsområder som er de mest fremtidsrettede næringene å satse på næringslivet i Moss? Er containervirksomhet en av dem?

6.Når forklarte Moss avis leserne om det konkrete innholdet i Sjøsideavtalen med ROM Eiendom og Moss kommune og Moss Eiendom? Ga man komplette oversikter over eiendommer i avtalen, utkjøpsverdier og potensielle verdier? Tok opp problemstillingen med at avtalen inneholder klausul om erstatning og klausul om å holde avtalen unna offentligheten? Og om konkurransebegrensninger i avtalen? Og om avtalens binding av alle fremtidige bystyrer? Og konsekvenser dersom Moss må selge seg ned? Kan det legges ut en lenke til der Moss avis har omtalt dette temaet? Burde ikke hele avtalen vært fremlagt byens innbyggere og vært en del av partienes valgprogram for 2015-2019, i stedet for å bli inngått i 2014 uten den offentlige debatten før valget?

7.Kan avisen også sette fokus på om folk har fått feilinformasjon, og at dette også er en del av folks sinne og fortvilelse over vedtaket? Kan man sette fokus på om det kan kalles demokratisk akseptabel saksbehandling, når folk føler seg ført bak lyste av feil og mangelfull og manglende informasjon? Hva med plan og bygningslovens bestemmelser og innbyggernes krav til aktiv deltagelse i planprosessen? Hva med kommunelovens krav om høy etisk standard?

8.Kan denne artikkelen fra Moss Høyre være med på å belyse hvorfor mange føler seg ført bak lyset med feil informasjon? Selv om det er ROM Eiendom og Jernbaneverket som står bak alle såkalte ”fakta” så hjelper neppe det for byens befolkning.

‪https://hoyre.no/ostfold/moss/aktuelt/jernbane-og-havn-to/

Jernbane og havn - to spørsmål og noen svar

Et tidligere innlegg jeg har skrevet i Moss Avis om…

HOYRE.NO

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags