Mange av dere politiske arbeidsgivere har ikke tro på og tillit til egne ansatte!

Vi har troen på at egne ansatte gjør best jobb, så får vi bare fortsette å prøve å overbevise arbeidsgiverne våre til å tro på det også, skriver Hilde Torgersen i Fagforbundet, her sammen med Frank Bergflødt under opprydding etter fjorårets streik.

Vi har troen på at egne ansatte gjør best jobb, så får vi bare fortsette å prøve å overbevise arbeidsgiverne våre til å tro på det også, skriver Hilde Torgersen i Fagforbundet, her sammen med Frank Bergflødt under opprydding etter fjorårets streik. Foto:

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel

På selve valgdagen bruker både Høyre og Frp sine representanter energi på å rakke ned på Fagforbundet som ikke er på valg og våre 1700 stemmeberettigede medlemmer med innlegg på debattsidene.

DEL

Vet ikke om det er taktisk klokt, men det er ikke min avgjørelse. Erlend Wiborgs innlegg med Fagforbundets tre feil, velger jeg å ikke bruke spalteplass på her og nå. Han fikk svar direkte fra oss i forrige uke. (Wiborgs innlegg kom på trykk ved en misforståelse. Red.s anmerkning)

Del på Facebook

Når Christer Johnsen fra Høyre kommer med påstander om at Fagforbundets vel 1000 medlemmer ansatt i Moss kommune ikke er villig til å være med på endringsarbeidet og omstilling må jeg nesten spørre hvor han har vært i de siste 10 åra?

Fagforbundet Moss, daværende Moss Kommunale Forening prøvde allerede i 2002, mens Greta Kant var ordfører å initiere kommunen som en modellkommune. Dette var ment som et samarbeid mellom politikere, administrasjonen og de ansattes organisasjoner for å jobbe med endringsarbeid og omstilling i positiv forstand. Den gangen fikk vi ikke med oss verken politikerne fra borgelig side eller administrasjonen på vårt forslag.

Etter valget i 2003 ble det et skifte, og Ap, SV og Rødt gikk sammen med oss inn for et modellkommuneprosjekt som varte i fire år.

Det er Fagforbundet som har vært pådriver for å jobbe med omstilling og endringer. De andre organisasjonene har etter hvert sluttet seg til, og i dag er det enighet om at trepartsamarbeid er en god samarbeidsform. De siste åtte årene har vi jobbet med omstilling og endringsarbeid i trepartsamarbeid, hvor Tage Pettersen har sittet som representanten for opposisjonen, med Erlend Wiborg som vara. Så jeg regner med at begge partier har innsikt i hva vi har jobbet med og hvordan!

Fagforbundet har vært pådriver for å få til vikarpool i denne kommunen siden slutten av 90-tallet. Det har hele tiden blitt avvist av administrasjonen, og blitt lunket mottatt av politikere. Nå er det heldigvis flere politiske partier som den senere tid har kommet med samme forslaget, og administrasjonen i kommunen velsignet dette som et forsøksprosjekt, nå først på Orkerød Sykehjem.

Det er ikke Fagforbundets feil at dette har tatt lang tid, tvert i mot bør noen og enhver sjekke i egne rekker før vi blir beskyldt for å være både redde for endringer og motstander av utvikling!

Det er flere år siden vi foreslo forsøksordninger med forskjellige turnuser i denne kommunen, og det er omsider politisk vedtatt at vi skal ha en forsøksordning ved et av våre sykehjem med det som kalles 3-3 turnus. Det har Fagforbundet vært positive til hele tiden!

Vi er av den oppfatningen at det er fullt mulig å drive med omstilling og endringsarbeid med og for egne ansatte og finne de gode løsningene sammen. Dette har Fagforbundet alltid vært tydelige på, og samtidig mener vi det er en fallitterklæring å tro at alle gode krefter finnes på utsiden av kommunen!

Forskjellen på private og offentlige arbeidsplasser er ofte at i det private får de ansatte lov til å prøve ut og jobbe med endringsarbeidet, mens i kommunal sektor er det altfor mange av dere som er politiske arbeidsgivere som ikke har noen tro på og tillit til egne ansatte.

Ingen kjenner utfallet av valget i Moss når dette skrives, og det blir spennende å se hva slags konstellasjoner som dukker opp etter valget. Det eneste som er helt klart, er at Fagforbundet Moss og Våler fortsatt består og vokser. Med rett under 1700 medlemmer totalt, og yrkesaktive medlemmer i både Moss og Våler kommune i tillegg til private barnehager, kulturinstitusjoner og andre virksomheter som er knyttet til kommunal sektor vil vi fortsette å være pådrivere for gode velferdsordninger, gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Vi har troen på at egne ansatte gjør best jobb, så får vi bare fortsette å prøve å overbevise arbeidsgiverne våre til å tro på det også!

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags