De dementes trygghet

Ingen spøk å bli gamle: De svakes trygghet må sikres.

Ingen spøk å bli gamle: De svakes trygghet må sikres. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg om demensomsorg, signert Ina Alvilde Rangønes Libak (AUF)

DEL

DebattDemens er en kompleks sykdom med som virker inn på mennesker på forskjellige måter og som inneholder ulike symptomer og stadier. Å klare å forsinke og bremse sykdomsdebuten vil bety mye for mange, og det er viktig å prioritere forskning på området. Samtidig må vi få til et løft for de som lever med sykdommen. Uavhengig av hva slags type demens du får og hva slags livssituasjon du er i, skal du kjenne deg trygg på å få den hjelpen du har behov for.

Helt fra diagnose er satt må det være en garanti for oppfølging og hjelp som er tilpasset hver enkelt. Vi i AUF vil innføre en demensgaranti som samler ansvaret for oppfølging helt fra diagnose er satt. Som pasient skal du slippe å henvende deg ulike steder for hjelp og selv måtte vurdere når sykdommen forverrer seg, slik mange opplever i dag. Vi vil ha en demensansvarlig i alle kommuner som kobles på og tar ansvar for oppfølging og samhandling for pasientene.

I demens, som i all annen sykdom, må utgangspunktet være det friske. Fokus må ligge på muligheter og ressurser. Vi må målrettet øke kompetansen på demens i arbeidslivet og NAV-systemet for å sørge for at ressursene til mennesker med en demens-diagnose blir brukt på en god måte. Demensansvarlig må ta kontakt med arbeidsgiver så tidlig som mulig i sykdomsforløpet der pasienten ønsker det, for å få en best mulig avslutning på arbeidslivet. Samtidig må vi sørge for at hverdagen oppleves meningsfull også for mennesker som har kommet langt i sykdomsforløpet.

 AUF vil at alle kommuner skal ha et demenstilbud som blant annet kan inneholde demenskafe, dagtilbud med aktiviteter og kultur. Utgangspunktet må være her og nå og på å skape livsglede og gode opplevelser. Det er en politisk oppgave å legge gode rammer rundt livene til demens-pasienter og deres pårørende. Vi må gi en demensgaranti som sikrer trygghet og muligheter i hverdagen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags