I Moss Avis den 14.3.2017 står det et langt leserinnlegg forfattet av deg der du forklarer at du aldri har kommet med trusler overfor DNT Vansjø. De bør beklage at en slik påstand er fremsatt. Mye tyder på at du har rett i det.

Du siterer også den epost du sendte DNT den 3. mars med følgende innhold:

"Over min eiendom går det to blåmerkede løyper. Undertegnede ønsker ikke at blåmerkede løyper over min eiendom skal vedlikeholdes og merkes og heller ikke at blåmerking skal oppfriskes."

To sentrale spørsmål som du ikke besvarer i løpet av ditt lange innlegg er da: Hvorfor sender du en slik epost til DNT? Og var tidspunktet denne ble sendt på helt tilfeldig? 

Det er særlig det første spørsmålet jeg tror mange gjerne skulle sett ditt svar på.

Det norske landbruker blir støttet med mer enn 25 milliarder kroner av staten og forbrukerne hvert år. Det er flere grunner til at Stortinget velger å bruke så mye penger på bøndene, men en viktig grunn er at vi får et variert og vakkert kulturlandskap. Som en konsekvens burde det være innlysende for norske bønder at det er en del av deres samfunnsoppdrag å legge til rette for at almenheten skal få enkel tilgang til landskapsverdiene. 

DNT og andre frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats for det norske folks fysiske - og psykiske helse gjennom å legge til rette for at så mange som mulig kan komme seg ut i naturen.

Det er heldigvis bare et fåtall bønder som ikke forstår dette, men likevel er det skuffende at noen (og nå også du?) motarbeider et slikt prisverdig arbeid. Som støtteavhengig norsk bonde sager du da av den greinen du sitter på.

I rekken av tilbaketrekkinger håper jeg derfor også at du kan trekke tilbake den eposten du sendte til DNT 3. mars.

LES OGSÅ:

Grunneier slår tilbake mot DNT Vansjø

Demoratisk problem

– Feilaktige påstander om trusler og press