Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Stein Erik Lauvås, er nok en gang ute for å fortelle hvor dårlig Østfold er prioritert i statsbudsjettet, uten at hans påstander har rot i virkeligheten. Kritikken er spesielt rettet mot kommuneøkonomien. Sannheten er imidlertid at Østfold vil få mer i 2017 enn noen gang tidligere.

Lauvås konkluderer blant annet at Østfold-kommunene «får et kuttbudsjett fra regjeringen».

Det er rett og slett ikke sant.

I regjeringens forslag til statsbudsjett så vil alle kommunene i Østfold få mer å rutte med i 2017 enn i inneværende år. Til sammen vil Østfold-kommunene få godt over 400 millioner kroner mer til neste år sammenlignet med inneværende år. Disse tallene er også korrigert for oppgaveendringer. Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent. Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent. Kommunesektoren sett under ett, vil få en god vekst i 2017. Vi er spesielt fornøyd med at Østfold-kommunene vil få høyere prosentvis inntektsvekst enn 17 fylker neste år.

Kritikken fra Lauvås faller dermed i grus. 

Østfold fylkeskommune får også vekst neste år på over 15 millioner kroner. Lauvås ser ut til å være mest opptatt av å fortelle om trange kår for Østfold fylkeskommune. Men regnskapet viser at fylkeskommunen i fjor leverte et netto driftsresultat på 5,8 prosent av driftsinntektene. Det er markant høyere enn landsgjennomsnittet.

Konklusjonen er at Østfold er godt prioritert i statsbudsjettet for 2017. Det er som forventet at Lauvås og Arbeiderpartiet vil kritisere regjeringens budsjett.

Men all den tid det økonomiske handlingsrommet til kommunene er større i perioden 2014-2017 enn de tre foregående årene med rødgrønne budsjetter, så er ikke Lauvås´ retorikk spesielt hardtslående.