Alt kan ikke måles

Av
DEL
Frivilligheten er en bærebjelke i både Rygge og Moss. Det finnes store og små frivillige organisasjoner, foreninger og lag som hver dag gjør livet meningsfullt og morsomt, og hver dag stiller kvinner og menn opp for å gjøre Moss og Rygge varmere, inkluderende og tryggere. Disse drives ofte av en indre uegennyttig motivasjon og er avhengig av å bli sett og støttet, ikke minst av oss politikere.

Leserbrev 

Forelden besøkte jeg Homestart i Moss i anledning besøk av vår egen statsråd Kjell Inge Ropstad. Homestart i Moss drives av Moss og omegn kvinneråd og er et supplement til det offentlige tjenesteapparatet og jobber gjennom frivillige for å forebygge belastninger og stress gjennom frivillige som støtter familier med behov. Som politiker som er opptatt av kommuneregnskapets bunnlinje og gevinstrealisering, kunne jeg tatt frem kalkulatoren for å finn ut hvilken effekt denne frivillige innsatsen har og hvor mye den "sparer" kommunen for. Men det er vanskelig å beregne lønnsomhet når det er indre motivasjon som ligger til grunn.

Det er rett og slett umulig å sette en verdi på innsatsen etter å ha hørt historien til familiene som har fått hjelp gjennom Homestart. Vi satt alle rundt bordet, sterkt berørt over den relasjonen som var etablert mellom frivillige og familiene, og hvilken forskjell dette hadde betydd. Dette var statsrådens første besøk på en Hometstart-avdeling og jeg tenker dette var et inntrykk som vil sitte lenge og som han vil ta med seg tilbake i departementet når midler skal fordeles.

Så vil jo ikke denne kronikken favne alt av frivillig arbeid som skjer i Moss – all innsats som skjer gjennom frivillighets- og velferdssentraler, eldreliv, varmestua, Kirkens bymisjon, menigheter, Røde Kors, Dnt og alle andre lag og foreninger. Når vi nå skal organisere frivilligheten i Nye Moss så må dette skje i respekt for frivillighetens egenart og egenverdi. Vi må rett og slett forstå hva som er drivkreftene bak og legge til rette fremfor å styre, og støtte i stedet for å kontrollere. Vi er ellers flinke til å måle – gjennom regnskaper, kostratall, effektmål og nasjonale prøver.

Alt av verdi kan ikke måles og frivillighet kan ikke måles i penger og bunnlinje. Jeg tør påstå at det skal mye til av kommunale ressurser for å gi den samme opplevelsen av innhold, relasjoner og kvalitet som jeg fikk høre på Homestart denne mandags morgenen. Samfunnsutfordringer knyttet til folkehelse og ensomhet kan bare løses i samarbeid med frivilligheten. Sånn sett utfyller de kommunale tjenestene og frivilligheten hverandre. Frivillighet betyr ikke nødvendigvis at alt blir billigere, men det kan bli mye bedre. For nye Moss er innovasjon og nytenkning viktig, og her spiller også frivilligheten en viktig rolle –man ser andre måter å gjøre ting på og kan sånn sett også være et korrektiv til kommunale tjenestetilbud. Vi vil ikke greie å fornye og gjøre velferdsstaten bærekraftig uten å legge til rette for frivilligheten. Når vi nå fra kommunens side skal organisere frivilligheten er det viktig å forstå hvilke rammebetingelser som bør ligge i bunn for at den kan blomstre og legge til rette for god samskaping mellom kommunen og frivilligheten, og fra kommunens side - gode rammebetingelser.

Finn Jensen

KrF Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags